VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: CHÍNH SÁCH DÂN SỐ

Quy chế xử lý kỷ luật công chức, viên chức vi phạm chính sách dân số

Quy chế xử lý kỷ luật công chức, viên chức vi phạm chính sách dân số

Ngày 16/10/2017 Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 2084/QĐ-BTC sửa đổi Điều 5, Quy chế xử lý kỷ luật công chức, viên chức Bộ Tài chính vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình kèm theo Quyết định 1531/QĐ-BTC.