VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: CHÍNH SÁCH ĐẤT ĐAI

Bàn về chính sách điều tiết giá trị gia tăng từ đất tại Việt Nam

Bàn về chính sách điều tiết giá trị gia tăng từ đất tại Việt Nam

Bài viết đề cập đến những nguyên lý kinh tế trong điều tiết giá trị gia tăng từ đất, trên cơ sở phân tích lý thuyết địa tô. Theo đó, các quy định trong điều tiết giá trị đất gia tăng cần căn cứ dựa trên những thay đổi về địa tô chênh lệch và địa tô tuyệt đối của đất đai. Ngoài ra, trên cơ sở phân tích một số chính sách điều tiết giá trị gia tăng từ đất trong tại Việt Nam những năm qua, bài viết đưa ra một số vấn đề cần tiếp tục quan tâm nghiên cứu nhằm hoàn thiện hệ thống chính sách điều tiết giá trị đất gia tăng ở nước ta trong thời gian tới.

 Thị trường bất động sản “nóng” nhờ sửa đổi chính sách đất đai

Thị trường bất động sản “nóng” nhờ sửa đổi chính sách đất đai

Trong vài năm gần đây, thị trường bất động sản ghi nhận nhiều tín hiệu tốt. Số doanh nghiệp thành lập mới tăng nhanh, số lượng dự án xếp hàng thi công và chờ cấp phép nhiều, thị trường giao dịch sôi nổi. Theo các chuyên gia, có được kết quả này là nhờ một số chính sách đất đai, luật mới được ban hành và sửa đổi trong thời gian qua.

Tiếp thêm động lực cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

Tiếp thêm động lực cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

Một trong những vấn đề được quan tâm nhất trong các chính sách khuyến khích doanh nghiệp tham gia đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn là chính sách về đất đai. Để khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018, trong đó, đưa ra nhiều chính sách, cơ chế hỗ trợ tập trung đất đai…

 Nhìn lại chính sách đất nông nghiệp Việt Nam trong gần 30 năm đổi mới

Nhìn lại chính sách đất nông nghiệp Việt Nam trong gần 30 năm đổi mới

(Tài chính) Chính sách đất nông nghiệp đóng vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển nông nghiệp nói riêng và nền kinh tế nói chung. Mặc dù chính sách đất đai những năm qua đã đạt được nhiều thành tựu, song vẫn cần tiếp tục nghiên cứu để ngày càng đáp ứng tốt những yêu cầu mới đặt ra.

Tác động của chính sách pháp luật đất đai đến phát triển kinh tế - xã hội

Tác động của chính sách pháp luật đất đai đến phát triển kinh tế - xã hội

(Tài chính) Chính sách, pháp luật đất đai, nhất là Luật Đất đai năm 2003 sau 10 năm thực hiện đã tạo nên nhiều đổi mới quan trọng, trong đó trọng tâm là hoàn chỉnh các công cụ pháp lý, quy hoạch, tài chính và hành chính nhằm bảo đảm phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Sau 10 năm tổ chức thực hiện, Luật Đất đai và hệ thống các văn bản hướng dẫn thi hành đã tác động tích cực và tạo ra cho ngành nông nghiệp đạt được những thành tựu đáng ghi nhận.

Chính sách đất đai đối với đầu tư nước ngoài ở Việt Nam (*)

Chính sách đất đai đối với đầu tư nước ngoài ở Việt Nam (*)

Trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) được xem là một trong những nguồn vốn, góp phần vào tăng trưởng kinh tế - xã hội của Việt Nam. Những năm vừa qua, Chính phủ luôn coi trọng công tác thu hút đầu tư từ nước ngoài, bằng việc quan tâm cải thiện môi trường đầu tư, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp (DN) trong và ngoài nước thông qua việc triển khai xây dựng các cơ chế chính sách, đặc biệt là chính sách đất đai.

Hai năm nữa bất động sản mới khởi sắc

Hai năm nữa bất động sản mới khởi sắc

Năm 2013 và khoảng 1-2 năm nữa, thị trường bất động sản sẽ còn giậm chân tại chỗ và gây khó khăn cho các chủ đầu tư.