VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

Cơ cấu lại chi ngân sách nhà nước - nhìn từ việc rà soát, sắp xếp lại các quỹ tài chính nhà nước

Cơ cấu lại chi ngân sách nhà nước - nhìn từ việc rà soát, sắp xếp lại các quỹ tài chính nhà nước

Việt Nam cũng như nhiều quốc gia trên thế giới, bên cạnh ngân sách nhà nước, còn có các quỹ tài chính nhà nước nhằm tập trung nguồn lực tài chính của Nhà nước để thực hiện một số nhiệm vụ chính trị - xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.

Đảm bảo chính trị - pháp lý vững chắc để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đồng lòng vững bước tiến lên trong thời kỳ mới

Đảm bảo chính trị - pháp lý vững chắc để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đồng lòng vững bước tiến lên trong thời kỳ mới

(Tài chính) Nhân dịp kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII thông qua Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (CHXHCNVN) (sửa đổi), đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Sửa đổi Hiến pháp, đã có bài viết nhan đề: Hiến pháp sửa đổi là đảm bảo chính trị - pháp lý vững chắc để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đồng lòng vững bước tiến lên trong thời kỳ mới. FinancePlus trân trọng giới thiệu bài viết cùng các bạn đọc.

Quy định về kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ có tính chất đặc thù

Quy định về kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ có tính chất đặc thù

(Tài chính) Ngày 14/8/2013, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 110/2013/TT-BTC quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm thực hiện nhiệm vụ chuyên môn thuộc công tác bảo vệ bí mật nhà nước. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/10/ 2013.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng làm việc với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng làm việc với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

(Tài chính) Chiều ngày 15/8/2013, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã có buổi làm việc với đồng chí Vũ Trọng Kim - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam và Ban thường trực về thành lập Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học MTTQ Việt Nam. Tham dự buổi làm việc có đại diện Vụ Ngân sách Nhà nước, Vụ Hành chính sự nghiệp và Văn phòng Bộ Tài chính.

Báo cáo về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trên cơ sở ý kiến nhân dân

Báo cáo về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trên cơ sở ý kiến nhân dân

(Tài chính) Báo cáo của Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 do Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật, Ủy viên Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Trưởng Ban Biên tập Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 Phan Trung Lý trình bày. FinancePlus.vn trân trọng đăng tải toàn văn báo cáo quan trọng này.