VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: CHỨNG THƯ SỐ

Kế hoạch về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước

Kế hoạch về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước

Ngày 5/10/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 1824/QĐ-BTC kèm theo Kế hoạch thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước.

Quản lý và sử dụng phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số

Quản lý và sử dụng phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số

Ngày 09/02/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 17/2018/TT-BTC sửa đổi Thông tư số 305/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số.

Phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số quy định thế nào?

Phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số quy định thế nào?

Ngày 09/02/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 17/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 305/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số.