VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: CƠ CẤU LẠI NỀN KINH TẾ

Cải cách chính sách tài chính tạo động lực đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế

Cải cách chính sách tài chính tạo động lực đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế

Là chủ đề chính của Diễn đàn Tài chính Việt Nam 2019 do Bộ Tài chính (Viện Chiến lược và Chính sách tài chính) tổ chức ngày 19/9/2019 tại Quảng Ninh với sự hỗ trợ của Cơ quan Hợp tác kỹ thuật của Đức, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp quốc tại Việt Nam. Đây là diễn đàn thường niên do Bộ Tài chính tổ chức từ năm 2017.

Chính phủ quyết kéo giảm khoản chi phí chiếm 21% GDP

Chính phủ quyết kéo giảm khoản chi phí chiếm 21% GDP

Chính phủ quyết tâm kéo giảm chi phí logistics hiện đang chiếm tới gần 21% GDP của Việt Nam - tương đương hơn 46 tỉ USD theo quy mô GDP năm 2017.

Sử dụng hợp lý nguồn lực lao động cho tăng trưởng và phát triển kinh tế

Sử dụng hợp lý nguồn lực lao động cho tăng trưởng và phát triển kinh tế

(Tài chính) Để thực hiện thành công mục tiêu cơ cấu lại nền kinh tế, cần phải khai thác, phân phối và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực phát triển. Trong đó, lao động được xác định là nguồn lực quan trọng nhất, mang tính quyết định sự thành bại của công cuộc cơ cấu lại nền kinh tế.

 Cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng: Chủ động thích ứng trong hội nhập kinh tế quốc tế

Cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng: Chủ động thích ứng trong hội nhập kinh tế quốc tế

Cùng với quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, doanh nghiệp (DN) trong nước càng phải chịu sức ép cạnh tranh tăng lên từ các DN và hàng hóa nước ngoài. Ðây là thách thức cho sự phát triển dài hạn, bền vững của DN, đòi hỏi DN không thể không thay đổi mạnh bằng cách tái cơ cấu.