VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: CỔ PHIẾU XANH

Phát triển thị trường tài chính xanh: Thông lệ quốc tế và thực tiễn tại Việt Nam

Phát triển thị trường tài chính xanh: Thông lệ quốc tế và thực tiễn tại Việt Nam

Bài viết giới thiệu các công cụ tài chính xanh (phát thải các bon, trái phiếu xanh, cổ phiếu xanh), các chỉ số tài chính xanh và các thị trường tài chính xanh, từ đó phân tích thực trạng của việc hình thành và phát triển các thị trường tài chính xanh này.