VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: CÔNG TÁC KẾ TOÁN

Hoàn thiện công tác kế toán tại hệ thống tổ chức công đoàn tỉnh Trà Vinh

Hoàn thiện công tác kế toán tại hệ thống tổ chức công đoàn tỉnh Trà Vinh

Thu thập dữ liệu thứ cấp từ quy trình, hoạt động và thực trạng tổ chức công đoàn ở Liên đoàn Lao động tỉnh Trà Vinh và 09 Liên đoàn Lao động huyện, thị xã, thành phố, 04 Công đoàn ngành thuộc tỉnh Trà Vinh trong giai đoạn 2016 - 2018.

Nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý tài chính tại các bệnh viện y học cổ truyền công lập

Nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý tài chính tại các bệnh viện y học cổ truyền công lập

Đặc điểm của bệnh viện Y học cổ truyền công lập chi phối đến cơ chế quản lý tài chính, qua đó sẽ ảnh hưởng đến việc tổ chức quản lý hoạt động cũng như ảnh hưởng đến tổ chức công tác kế toán của đơn vị.

Đảm bảo an toàn tuyệt đối tiền và tài sản nhà nước trong quý I/2019

Đảm bảo an toàn tuyệt đối tiền và tài sản nhà nước trong quý I/2019

Bám sát chương trình công tác của hệ thống Kho bạc Nhà nước, quý I/2019, Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên - Huế đã thực hiện tốt công tác kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ tại từng đơn vị kho bạc theo đúng quy định. Nhờ đó, các đơn vị trực thuộc Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên – Huế đã đảm bảo an toàn tuyệt đối tiền và tài sản nhà nước.

Thực hiện hóa đơn điện tử nâng cao hiệu quả công tác kế toán doanh nghiệp

Thực hiện hóa đơn điện tử nâng cao hiệu quả công tác kế toán doanh nghiệp

Sau hơn 10 năm thực hiện Luật Giao dịch điện tử nói chung và sử dụng hóa đơn điện tử nói riêng, tình hình triển khai hóa đơn điện tử tại doanh nghiệp đạt được những kết quả tích cực. Từ vài chục doanh nghiệp triển khai hóa đơn điện tử năm 2010, đến nay đã có gần 1.000 doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử trong các giao dịch bán hàng. Bài viết phân tích làm rõ những lợi ích của hóa đơn điện tử đối với doanh nghiệp, đưa ra một số khuyến nghị tăng cường sử dụng hóa đơn điện tử trong doanh nghiệp.

Tổ chức công tác kế toán doanh nghiệp theo quy định của Luật Kế toán 2015

Tổ chức công tác kế toán doanh nghiệp theo quy định của Luật Kế toán 2015

Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp là tổ chức việc thực hiện các chuẩn mực, chế độ kế toán để phản ánh tình hình tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tổ chức thực hiện chế độ kiểm tra kế toán, chế độ bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán, cung cấp thông tin tài liệu kế toán và các nhiệm vụ khác của kế toán cho các đối tượng cần sử dụng. Các nội dung về tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp cần được hiểu rõ và vận dụng một cách phù hợp sẽ có ý nghĩa, vai trò quan trọng đối với việc quản lý tại doanh nghiệp.

Một số mô hình tổ chức bộ máy kế toán tại các đơn vị sự nghiệp công lập

Một số mô hình tổ chức bộ máy kế toán tại các đơn vị sự nghiệp công lập

Tổ chức công tác kế toán nói chung và tổ chức công tác kế toán trong các đơn vị sự nghiệp công lập nói riêng là một hoạt động đóng vai trò quyết định đến tính hiệu quả, chất lượng làm việc của bộ phận kế toán. Việc hiểu rõ về đặc điểm của bộ máy kế toán trong các đơn vị sự nghiệp công lập sẽ giúp các nhà quản lý thiết lập được một bộ phận kế toán khoa học, tiết kiệm và chặt chẽ. Bài viết nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản liên quan đến yêu cầu và nhiệm vụ của tổ chức công tác kế toán tại đơn vị sự nghiệp công lập có thu, góp phần nhận diện rõ hơn về một số tổ chức bộ máy kế toán tại các đơn vị sự nghiệp công lập hiện nay.

Kế toán trường học được hưởng phụ cấp trách nhiệm

Kế toán trường học được hưởng phụ cấp trách nhiệm

Theo phản ánh của ông Nguyễn Văn An (Trà Vinh), nhân viên kế toán tại các trường học làm việc và kiêm nhiệm nhiều nhưng không có chế độ ưu đãi. Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, ông An đề nghị xem xét cho nhân viên kế toán trường học hưởng phụ cấp ưu đãi.

Vận dụng tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp

Vận dụng tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp

(Tài chính) Khái niệm, thuật ngữ và nội dung của tổ chức công tác kế toán nói chung và tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp nói riêng đã được sử dụng nhiều, nhưng đến nay vẫn chưa có sự thống nhất trong quá trình triển khai áp dụng. Việc hiểu và vận dụng tốt về tổ chức công tác kế toán sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác kế toán quản trị của doanh nghiệp.

Giải pháp hoàn thiện tổ chức bộ máy kế toán doanh nghiệp thương mại tại Hà Nội

Giải pháp hoàn thiện tổ chức bộ máy kế toán doanh nghiệp thương mại tại Hà Nội

(Tài chính) Với mỗi doanh nghiệp, bộ máy kế toán luôn giữ một vị trí vô cùng quan trọng, đảm bảo trong sự phát triển cũng như những quyết định của các nhà quản lý. Bởi chính đây là bộ máy cung cấp những thông tin một cách chính xác, kịp thời về tình hình hoạt động của doanh nghiệp. Do đó, trong hoạt động của doanh nghiệp, bộ máy kế toán là bộ phận cần được lưu tâm hàng đầu…