VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ

Những mặt hàng nào bị cấm vận chuyển vào Việt Nam?

Những mặt hàng nào bị cấm vận chuyển vào Việt Nam?

Các loại xuất bản phẩm cấm phổ biến và lưu hành tại Việt Nam, ôtô bị đục sửa số khung, thuốc lá nhập lậu... đều nằm trong danh mục hàng cấm.

Nhận thức mới về quyền con người và một bước tiến về kỹ thuật lập hiến

Nhận thức mới về quyền con người và một bước tiến về kỹ thuật lập hiến

(Tài chính) Hiến pháp sửa đổi năm 2013, trong chương về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân có nhiều điểm mới về nhận thức và cách thức thể hiện (kỹ thuật lập hiến) sau đây:

Rửa tiền, vì sao khó khởi tố?

Rửa tiền, vì sao khó khởi tố?

(Tài chính) Việt Nam dù đã có quy định tội rửa tiền cho phù hợp với công ước quốc tế nhưng đến nay các cơ quan bảo vệ pháp luật vẫn chưa xử lý hình sự được một vụ rửa tiền nào, vì sao?