VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: CÔNG VĂN SỐ 1391/BHXH-BT

Thực hiện một số nội dung theo Nghị quyết và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện một số nội dung theo Nghị quyết và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Công văn số 1391/BHXH-BT ngày 6/5/2020 của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về thực hiện một số nội dung theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ gửi BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.