VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: CỤC KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

Bộ Tài chính triển khai thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Bộ Tài chính triển khai thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Cục Kế hoạch Tài chính, Bộ Tài chính vừa có Công văn số 934/KHTC-QT gửi thủ trưởng các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính và thủ trưởng các đơn vị làm việc tại Cơ quan Bộ về việc triển khai thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19.