VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Số liệu đăng ký doanh nghiệp và thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam tháng 5/2020

Số liệu đăng ký doanh nghiệp và thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam tháng 5/2020

Đăng ký doanh nghiệp và thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam tháng 5/2020.

[Infographics] Tình hình đăng ký doanh nghiệp trong tháng 5 khởi sắc

[Infographics] Tình hình đăng ký doanh nghiệp trong tháng 5 khởi sắc

Cả nước có 10.728 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 112.700 tỷ đồng, tăng 36,1% về số doanh nghiệp và tăng 20,1% về vốn đăng ký so với tháng trước.

Số liệu đăng ký doanh nghiệp và thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam tháng 3/2020

Số liệu đăng ký doanh nghiệp và thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam tháng 3/2020

Đăng ký doanh nghiệp và thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam tháng 3/2020

Số liệu đăng ký doanh nghiệp tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2020

Số liệu đăng ký doanh nghiệp tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2020

Đăng ký doanh nghiệp tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2020

Số liệu tình hình đăng ký doanh nghiệp trong tháng 11 và 11 tháng đầu năm

Số liệu tình hình đăng ký doanh nghiệp trong tháng 11 và 11 tháng đầu năm

Số lượng doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 11/2019 đạt mức cao với gần 12,3 nghìn doanh nghiệp, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 11 tháng năm nay, tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động đạt 163,6 nghìn doanh nghiệp, tăng 6,8%. Đáng chú ý là vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 11 tháng đạt mức khá cao với 12,4 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước.

TP. Hồ Chí Minh ngừng cấp phép nghề tư vấn pháp luật

TP. Hồ Chí Minh ngừng cấp phép nghề tư vấn pháp luật

TP. Hồ Chí Minh tạm ngừng giải quyết hồ sơ bổ sung ngành nghề hoạt động đại diện tư vấn pháp luật (không theo hình thức hành nghề luật sư).

Miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp đối với hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp

Miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp đối với hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp

Đây là một trong những điểm đáng chú ý tại dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo.

[Infographic] Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 3/2019

[Infographic] Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 3/2019

Trong tháng 3/2019, cả nước có 12.472 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 128,1 nghìn tỷ đồng.

[Infographic] Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 2/2019

[Infographic] Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 2/2019

Trong tháng 02 năm 2019, số doanh nghiệp được thành lập mới là 5.900 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 96.267 tỷ đồng, giảm 25,0% về số doanh nghiệp và giảm 2,8% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2018.

Tình hình đăng ký doanh nghiệp 2 tháng đầu năm 2019

Tình hình đăng ký doanh nghiệp 2 tháng đầu năm 2019

[Infographic] Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 1/2019

[Infographic] Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 1/2019

Trong tháng 01 năm 2019, cả nước có 10.079 doanh nghiệp thành lập mới giảm 7,0% về số doanh nghiệp so với cùng kỳ.

Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 1/2019

Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 1/2019

Trong tháng 1/2019, cả nước có 10.079 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với số vốn đăng ký là 151,1 nghìn tỷ đồng, giảm 7% về số doanh nghiệp và tăng 53,8% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước; vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 15 tỷ đồng, tăng 64,8%.

Tình hình đăng ký doanh nghiệp năm 2018

Tình hình đăng ký doanh nghiệp năm 2018

Tình hình đăng ký doanh nghiệp 10 tháng đầu năm 2018

Tình hình đăng ký doanh nghiệp 10 tháng đầu năm 2018

Nghị định số 108: Gỡ

Nghị định số 108: Gỡ "nút cổ chai" đăng ký kinh doanh

Nghị định số 108/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 10/10/2018 được cộng đồng doanh nghiệp hy vọng là sẽ tạo bước đột phá trong việc cải tiến các thủ tục đăng ký kinh doanh, gỡ bỏ những điểm nghẽn lâu nay và thiết thực cải thiện môi trường kinh doanh trong nước.

Luật Chứng khoán sửa đổi sẽ xóa giấy phép “2 trong 1“

Luật Chứng khoán sửa đổi sẽ xóa giấy phép “2 trong 1“

Những tồn tại của khối công ty chứng khoán sẽ được tháo gỡ trong Luật chứng khoán sửa đổi năm 2019.

Hàng loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2018

Hàng loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2018

Sửa một số quy định về đăng ký doanh nghiệp, khuyến khích phát triển nông nghiệp hữu cơ, bổ sung trường hợp tinh giản biên chế... là những chính sách nổi bật có hiệu lực thi hành từ tháng 10/2018.

[Infographic] Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 08/2018

[Infographic] Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 08/2018

Trong tháng 8/2018, số doanh nghiệp được thành lập mới là 11.655 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 107.564 tỷ đồng, tăng 3,5% về số doanh nghiệp và giảm 11,9% về số vốn đăng ký so với tháng 7/2018.

Quy định mới về đăng ký doanh nghiệp

Quy định mới về đăng ký doanh nghiệp

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

Tình hình đăng ký doanh nghiệp 8 tháng đầu năm 2018

Tình hình đăng ký doanh nghiệp 8 tháng đầu năm 2018