VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: ĐẢNG ỦY BỘ TÀI CHÍNH

Đảng ủy Bộ Tài chính: Viết tiếp những trang sử vẻ vang

Đảng ủy Bộ Tài chính: Viết tiếp những trang sử vẻ vang

74 năm, song hành cùng đất nước, trên mỗi chặng đường lịch sử cách mạng của dân tộc, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Đảng bộ Bộ Tài chính đã không ngừng phát triển, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính - ngân sách, phục vụ sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ tổ quốc và hội nhập quốc tế.

Lan toả sâu rộng phong trào học tập  và làm theo Bác trong ngành Tài chính

Lan toả sâu rộng phong trào học tập và làm theo Bác trong ngành Tài chính

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong thời gian qua, Đảng ủy Bộ Tài chính đã chỉ đạo triển khai nhiều biện pháp cụ thể, tạo chuyển biến tích cực tại các đảng bộ, chi bộ trực thuộc. Nhờ đó, phong trào học tập và làm theo Bác lan tỏa sâu rộng trong toàn ngành Tài chính, tạo động lực quan trọng trong việc hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ chính trị của ngành Tài chính.

Công bố Quyết định bổ nhiệm Vụ trưởng Văn phòng Đảng ủy Bộ Tài chính

Công bố Quyết định bổ nhiệm Vụ trưởng Văn phòng Đảng ủy Bộ Tài chính

Ngày 14/11/2017, tại trụ sở cơ quan Bộ Tài chính, Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Hữu Thân, Vụ trưởng Vụ Kho quỹ (Kho bạc Nhà nước) giữ chức Vụ trưởng Văn phòng Đảng ủy Bộ Tài chính.

Đảng bộ Bộ Tài chính: Tăng cường công tác dân vận trong thực hiện nhiệm vụ chính trị

Đảng bộ Bộ Tài chính: Tăng cường công tác dân vận trong thực hiện nhiệm vụ chính trị

Đảng bộ Bộ Tài chính xác định, công tác dân vận luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh. Bởi vậy, Đảng ủy Bộ Tài chính thường xuyên chú trọng công tác này bằng nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả.

Tạo bước đột phá trong nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng

Tạo bước đột phá trong nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng

Nhằm tạo bước chuyển thiết thực, đáp ứng được yêu cầu trong công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị trong 6 tháng đầu năm, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính đã tập trung chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc đẩy mạnh triển khai nhiều giải pháp mang tính đột phá nhằm nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng.

Đảng ủy Bộ Tài chính quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Đảng ủy Bộ Tài chính quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Sáng ngày 21/7/2017, tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Đây là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt, là nhiệm vụ trọng tâm của từng tổ chức đảng, của từng cán bộ, đảng viên.

Xây dựng phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với nhân dân“

Xây dựng phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với nhân dân“

Bài học “lấy dân làm gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn có giá trị sâu sắc trong quá trình Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời cũng như phát triển sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước. Nhận thức sâu sắc được giá trị đó, Đảng ủy Bộ Tài chính đã và đang đẩy mạnh xây dựng, thực hiện “phong cách trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với nhân dân”.

Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị chuyên đề hội nhập kinh tế quốc tế

Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị chuyên đề hội nhập kinh tế quốc tế

Ngày 11/9/2015, Đảng ủy Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị chuyên đề về hội nhập kinh tế quốc tế trong giai đoạn hiện nay cho hơn 900 cán bộ, đảng viên thuộc, trực thuộc Đảng bộ Bộ Tài chính.

Không ngừng đẩy mạnh công tác tuyên giáo trong nhiệm kỳ 2015 - 2020

Không ngừng đẩy mạnh công tác tuyên giáo trong nhiệm kỳ 2015 - 2020

Ngày 4/9/2015, Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức họp Ban Tuyên giáo để kiện toàn, phân công nhiệm vụ của Trưởng ban và các thành viên trong Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ Tài chính trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng chí Đinh Đức Xương, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ Tài chính chủ trì Hội nghị.

Phát động thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII

Phát động thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII

(Tài chính) Ngay từ những ngày đầu năm 2015, đợt thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII do Đảng ủy Bộ Tài chính phát động đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình, tích cực của các đảng bộ, chi bộ.

Đảng bộ Bộ Tài chính góp phần tạo nên thắng lợi của ngành năm 2014

Đảng bộ Bộ Tài chính góp phần tạo nên thắng lợi của ngành năm 2014

(Tài chính) Đó là kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2014 của Đảng bộ Bộ Tài chính được đưa ra tại Hội nghị Tổng kết công tác đảng năm 2014, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2015 do Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức ngày 26/12 tại Trụ sở Bộ Tài chính.

Bầu bổ sung 02 đồng chí vào Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2010 - 2015

Bầu bổ sung 02 đồng chí vào Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2010 - 2015

(Tài chính) Sáng 25/9/2014, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính họp thường kỳ tháng 9/2014 nhằm kiện toàn, bầu bổ sung Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2010 - 2015. Đồng chí Nguyễn Công Nghiệp, Bí thư Đảng ủy Bộ Tài chính chủ trì Hội nghị.

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính tháng 8/2014

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính tháng 8/2014

(Tài chính) Sáng 8/8/2014, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính họp phiên thường kỳ tháng 8/2014. Đồng chí Nguyễn Công Nghiệp, Bí thư Đảng ủy Bộ chủ trì Hội nghị.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong các cơ sở Đảng ngành Tài chính

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong các cơ sở Đảng ngành Tài chính

(Tài chính) Nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, thời gian qua, Đảng ủy Bộ Tài chính đã triển khai hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát đối với các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc. Để hiểu rõ hơn về hoạt động này, “Thông tin Công tác Đảng” đã có cuộc trao đổi với đồng chí Vũ Hồng Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Bộ Tài chính.

Đảng bộ Bộ Tài chính: Thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2014

Đảng bộ Bộ Tài chính: Thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2014

(Tài chính) Trong quý II năm 2014, Đảng ủy Bộ Tài chính đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, triển khai thực hiện có hiệu quả các mặt công tác của Đảng bộ.

Đảng ủy Bộ Tài chính sơ kết công tác Đảng quý I/2014 và tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng năm 2014

Đảng ủy Bộ Tài chính sơ kết công tác Đảng quý I/2014 và tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng năm 2014

(Tài chính) Từ ngày 22 - 24/4/2014, tại Hòa Bình, Đảng ủy Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng quý I/2014, triển khai nhiệm vụ quý II/2014 và Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng năm 2014.

 Đảng ủy Bộ Tài chính: Tổ chức hội nghị chuyên đề về thời sự quốc tế và trong nước

Đảng ủy Bộ Tài chính: Tổ chức hội nghị chuyên đề về thời sự quốc tế và trong nước

(Tài chính) Ngày 3/4/2014, tại trụ sở Bộ Tài chính, Thường trực Đảng uỷ Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Ngoại giao tổ chức hội nghị chuyên đề về tình hình thời sự quốc tế và trong nước hiện nay.

Đảng bộ Bộ Tài chính học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, Khóa XI

Đảng bộ Bộ Tài chính học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, Khóa XI

(Tài chính) Các quyết sách mà Ban Chấp hành Trung ương đề ra trong Hội nghị Trung ương 8, khóa XI vừa qua đều rất hệ trọng. Nhận thức rõ tầm ảnh hưởng to lớn của các quyết sách đó đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, ngày 7/1/2014, Đảng ủy Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, Khóa XI.

Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức phổ biến, quán triệt Nghị quyết 25-NQ/TW

Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức phổ biến, quán triệt Nghị quyết 25-NQ/TW

(Tài chính) Ngày 17/10/2013, Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về "tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới".

Một năm triển khai nghị quyết Trung ương 4 trong ngành Tài chính

Một năm triển khai nghị quyết Trung ương 4 trong ngành Tài chính

(Tài chính) Ngay sau khi ban hành, Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) đã được cán bộ, đảng viên và nhân dân đón nhận với một tinh thần hồ hởi, đồng tình, cho rằng Nghị quyết đã lựa chọn đúng vấn đề, đánh giá đúng thực trạng và đề ra đúng các giải pháp để tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Cùng với tinh thần đó, Đảng ủy Bộ Tài chính đã nhanh chóng vào cuộc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 một cách khẩn trương, nghiêm túc…