VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: DANH MỤC MIỄN THUẾ

Hàng nhập khẩu trước khi thông báo Danh mục miễn thuế có được miễn thuế

Hàng nhập khẩu trước khi thông báo Danh mục miễn thuế có được miễn thuế

Trước những vướng mắc liên quan đến hàng hóa nhập khẩu trước khi thông báo Danh mục miễn thuế của Công ty Cổ phần Chế biến thực phẩm Đà Lạt Tự Nhiên, Bộ Tài chính đã có văn bản giải đáp cụ thể để Công ty thực hiện.

 Vướng quyết toán danh mục hàng nhập khẩu miễn thuế

Vướng quyết toán danh mục hàng nhập khẩu miễn thuế

(Tài chính) Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi đang gặp những vướng mắc trong quá trình thực hiện việc quản lý và quyết toán danh mục miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định.

Nhập khẩu hàng hóa khi chưa đăng ký Danh mục miễn thuế?

Nhập khẩu hàng hóa khi chưa đăng ký Danh mục miễn thuế?

(Tài chính) Trước những vướng mắc từ phía doanh nghiệp và một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố về việc đề nghị xem xét, hướng dẫn xử lý thuế đối với hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định (TSCĐ) khi chưa đăng ký Danh mục hàng hóa nhập khẩu, ngày 10/04/2013 Tổng cục Hải quan đã có Công văn số 1850/TCHQ-TXNK giải đáp thắc mắc vấn đề trên.

 Đăng kí, sử dụng danh mục miễn thuế theo VNACCS

Đăng kí, sử dụng danh mục miễn thuế theo VNACCS

(Tài chính) Hiện nay, việc đăng kí và quản lí danh mục miễn thuế được thực hiện bằng hồ sơ giấy. Đối với hệ thống thông quan tự động VNACCS được thiết kế chức năng đăng kí, quản lí danh mục miễn thuế nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp (DN) và cơ quan Hải quan trong quá trình thực hiện thủ tục, cũng như theo dõi, quản lí.