VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ

Một số vấn đề trong thực hiện pháp Luật Chứng khoán và tuân thủ điều ước quốc tế về sở hữu nước ngoài tại công ty đại chúng

Một số vấn đề trong thực hiện pháp Luật Chứng khoán và tuân thủ điều ước quốc tế về sở hữu nước ngoài tại công ty đại chúng

Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài (ĐTNN) tại công ty niêm yết (CTNY), công ty đại chúng (CTĐC), tổ chức kinh doanh chứng khoán và các quỹ đầu tư chứng khoán thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật chứng khoán (ngoại trừ một số trường hợp theo quy định của Luật đầu tư). Trong phạm vi bài viết này, tác giả chỉ đề cập đến một số vấn đề trong việc thực hiện pháp luật chứng khoán và tuân thủ điều ước quốc tế có liên quan tới việc xác định tỷ lệ sở hữu của nhà ĐTNN (viết tắt là SHNN) tại các CTĐC.

Miễn, giảm giá vé cho các đối tượng chính sách khi đi tàu

Miễn, giảm giá vé cho các đối tượng chính sách khi đi tàu

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 65/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đường sắt, trong đó trong đó quy định miễn, giảm giá vé cho các đối tượng chính sách xã hội khi đi tàu.

Quản lý kinh phí NSNN bảo đảm cho công tác điều ước, thỏa thuận quốc tế

Quản lý kinh phí NSNN bảo đảm cho công tác điều ước, thỏa thuận quốc tế

Ngày 06/02/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 13/2018/TT-BTC quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế.

Tăng lương, thay đổi về đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động từ hôm nay

Tăng lương, thay đổi về đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động từ hôm nay

Mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp từ ngày 1/1/2018 tăngcao hơn mức lương hiện nay khoảng 180.000-230.000 đồng/tháng.

04 loại chứng thư số khi giao dịch với cơ quan tài chính?

04 loại chứng thư số khi giao dịch với cơ quan tài chính?

Có hiệu lực từ ngày 10/01/2017, Nghị định số 156/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 27/2007/NĐ-CP về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính đã bổ sung 04 loại chứng thư số khi giao dịch với cơ quan tài chính.

Hướng dẫn thủ tục nhập khẩu ô tô, xe máy miễn thuế

Hướng dẫn thủ tục nhập khẩu ô tô, xe máy miễn thuế

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 143/2015/TT-BTC ngày 11/9 về thủ tục hải quan và quản lý xe ô tô, xe gắn máy của các đối tượng được phép nhập khẩu, tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại.

Hợp tác quốc tế trong phòng, chống rửa tiền

Hợp tác quốc tế trong phòng, chống rửa tiền

(Tài chính) Trước những tác hại do rửa tiền gây ra, các quốc gia ngày càng nhận thấy phải có các chương trình phòng, chống rửa tiền tổng thể. Trong đó, các hoạt động hợp tác song phương và đa phương chống nạn rửa tiền ở nhiều cấp độ khác nhau có ý nghĩa đặc biệt quan trọng

 Quảng cáo gian dối bị phạt đến 140 triệu đồng

Quảng cáo gian dối bị phạt đến 140 triệu đồng

(Tài chính) Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 71/2014/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Cạnh tranh về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh.

Những điều chưa biết về thuế Thu nhập Doanh nghiệp

Những điều chưa biết về thuế Thu nhập Doanh nghiệp

(Tài chính) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) (Luật số 32/2013/QH13) có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014 (trừ một số quy định có hiệu lực từ ngày 01/07/2013) bao gồm khá nhiều điểm mới như sau:

Giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với doanh nghiệp nhà nước trong việc chấp hành pháp luật và tuân thủ các quyết định của chủ sở hữu

Giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với doanh nghiệp nhà nước trong việc chấp hành pháp luật và tuân thủ các quyết định của chủ sở hữu

(Tài chính) Ngày 20/5, Chính phủ ban hành Nghị định số 49/2014/NĐ-CP về giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với doanh nghiệp nhà nước trong việc chấp hành pháp luật và tuân thủ các quyết định của chủ sở hữu.

Quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

(Tài chính) Ngày 29/4, Chính phủ ban hành Nghị định số 34/2014/NĐ-CP về Quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

  Nhà đầu tư FDI có thể chỉ cần đăng ký để thành lập doanh nghiệp

Nhà đầu tư FDI có thể chỉ cần đăng ký để thành lập doanh nghiệp

(Tài chính) Sắp tới đây có khả năng thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài sẽ không có sự khác biệt như hiện nay, nhằm giúp nhà đầu tư nước ngoài (FDI) thuận lợi hơn khi làm thủ tục đầu tư kinh doanh ở Việt Nam. Điều này đồng nghĩa với nhà đầu tư FDI có thể chỉ cần đăng ký để thành lập doanh nghiệp giống như nhà đầu tư trong nước.