VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Tin tức, bài viết mới nhất về: DOANH NGHIỆP

Doanh nghiệp, doanh nhân trẻ khu vực kinh tế tư nhân - thực tế và những vấn đề đặt ra

Doanh nghiệp, doanh nhân trẻ khu vực kinh tế tư nhân - thực tế và những vấn đề đặt ra

Thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa dù còn những khó khăn nhưng các doanh nghiệp, doanh nhân trẻ đã có đóng góp tích cực. Giải quyết những khó khăn sẽ tạo điều kiện cho họ có nhiều cơ hội để cống hiến. Đây là trách nhiệm của toàn xã hội nhưng trước hết phải là của các nhà hoạch định, thực thi chính sách.

Tìm lời giải cho bài toán nợ thuế ở Việt Nam

Tìm lời giải cho bài toán nợ thuế ở Việt Nam

TCTC Online - Tỷ lệ nợ thuế nội địa của Việt Nam trong vài năm trở lại đây khoảng từ 7% đến 10%/tổng thu nội địa trừ dầu. Đây là một tỷ lệ cao so với các nước trên thế giới. Xét trên bình diện tổng thể, nợ thuế là điều không thể tránh khỏi, song khi tỷ lệ nợ thuế, đặc biệt là tỷ lệ nợ quá hạn, nợ khó thu quá cao hoặc nợ thuế dây dưa kéo dài là điều bất bình thường, cần tìm giải pháp khắc phục.