VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: ĐỜI SỐNG XÃ HỘI

Zoom - Ứng dụng video lên ngôi giữa đại dịch COVID-19

Zoom - Ứng dụng video lên ngôi giữa đại dịch COVID-19

Dịch vụ hội nghị truyền hình Zoom đã trở thành ngôi sao sáng giữa đại dịch COVID-19 khi được tải về nhiều hơn cả Snapchat hay TikTok. Zoom là nơi diễn ra đời sống xã hội và hoạt động công việc của nhiều người khi buộc phải ở nhà phòng dịch bệnh.

Những điểm sáng trong mùa dịch Covid-19

Những điểm sáng trong mùa dịch Covid-19

Báo cáo của Tổng cục Thống kê về tình hình kinh tế - xã hội tháng 2 và hai tháng đầu năm 2020 ghi nhận sự xuất hiện nhiều dấu hiệu ảnh hưởng tăng trưởng kinh tế và ổn định kinh tế vĩ mô, nhiều chỉ số giảm so với cùng kỳ năm trước. Cụm từ “ảnh hưởng bởi dịch Covid-19” được nhắc đến nhiều lần khi phân tích, đánh giá tình hình ở hầu hết các lĩnh vực kinh tế cũng như đời sống xã hội.

Cơ chế phối hợp giám sát ngân sách của các cơ quan quản lý nhà nước

Cơ chế phối hợp giám sát ngân sách của các cơ quan quản lý nhà nước

(Tài chính) Đối với các cơ quan quản lý nhà nước, giám sát là một hình thức hoạt động nhằm bảo đảm pháp chế và sự tuân thủ những quy tắc chung trong xã hội. Các hoạt động kinh tế, tài chính và ngân sách giữ vai trò thiết yếu trong đời sống xã hội, vì thế việc giám sát các hoạt động này là một trong những chức năng quan trọng của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.