VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: DỒN SỨC

Ngành Bảo hiểm Xã hội

Ngành Bảo hiểm Xã hội "dồn sức" cho nâng xếp hạng chỉ số nộp bảo hiểm xã hội

Trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0 và cạnh tranh quốc tế ngày càng gia tăng, Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ đã đặt ra mục tiêu nâng xếp hạng chỉ số nộp bảo hiểm xã hội lên 30 - 40 bậc đến năm 2021, năm 2019 nâng từ 7 - 10 bậc, đồng thời yêu cầu Bảo hiểm Xã hội Việt Nam làm đầu mối theo dõi việc cải thiện chỉ số nộp bảo hiểm xã hội.

Ngành Hải quan: Năm 2009 dồn sức cho cải cách hiện đại hoá

Ngành Hải quan: Năm 2009 dồn sức cho cải cách hiện đại hoá

TCTC - Bước vào năm 2009, mục tiêu mà ngành Hải quan đặt ra là tiếp tục triển khai kế hoạch cải cách phát triển, hiện đại hóa hải quan giai đoạn 2008 - 2010. Đây là mảng rất quan trọng vì nó liên quan tới quy trình cải cách thủ tục hành chính nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp.