VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ

Kiểm soát nội bộ theo mô hình công ty mẹ - công ty con: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Kiểm soát nội bộ theo mô hình công ty mẹ - công ty con: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Bài viết nghiên cứu kinh nghiệm của Nhật Bản, Mỹ về thiết lập và vận hành hệ thống kiểm soát nội bộ theo mô hình công ty mẹ - công ty con, từ đó đưa ra bài học kinh nghiệm cho doanh nghiệp Việt Nam.

Ảnh hưởng của hệ thống kiểm soát nội bộ đến chất lượng báo cáo tài chính tại các doanh nghiệp

Ảnh hưởng của hệ thống kiểm soát nội bộ đến chất lượng báo cáo tài chính tại các doanh nghiệp

Chất lượng thông tin trên báo cáo tài chính của các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay được đánh giá là chưa toàn diện.

Kiểm soát hoạt động thực hiện dịch vụ tại các công ty dịch vụ kỹ thuật dầu khí

Kiểm soát hoạt động thực hiện dịch vụ tại các công ty dịch vụ kỹ thuật dầu khí

(Tài chính) Trong năm 2013, những nguyên nhân khách quan như khó khăn chung của kinh tế thế giới, kinh tế trong nước và một số nguyên nhân chủ quan khác… đã tác động rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp ngành dịch vụ kỹ thuật dầu khí. Để nâng cao hiệu quả hoạt động của ngành, giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ, đặc biệt là kiểm soát quá trình thực hiện dịch vụ được coi là quan trọng và có tính đột phá.

Hiệu lực kiểm soát nội bộ trong ngành Dịch vụ kỹ thuật dầu khí tại Việt Nam

Hiệu lực kiểm soát nội bộ trong ngành Dịch vụ kỹ thuật dầu khí tại Việt Nam

(Tài chính) Kinh tế thế giới và kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn đã có những ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động dịch vụ kỹ thuật dầu khí của các công ty thuộc Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN). Để đạt được những mục tiêu đề ra trong năm nay và những năm sắp tới, các công ty thuộc Tập đoàn xác định cần phải xây dựng một hệ thống kiểm soát nội bộ hiệu lực và hiệu quả.