VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: HỆ THỐNG QUẢN TRỊ

Hơn 80% doanh nghiệp quy mô lớn thực hiện đổi mới sản phẩm từ Chương trình 712

Hơn 80% doanh nghiệp quy mô lớn thực hiện đổi mới sản phẩm từ Chương trình 712

Trong năm 2019 - 2020, 278 mô hình/doanh nghiệp được hướng dẫn áp dụng các công cụ cải tiến năng suất, đầu tư chuyển đổi số hệ thống quản trị, quản lý...

Năm 2020, sẽ có 100–120 doanh nghiệp cải tiến năng suất, đầu tư chuyển đổi số hệ thống quản trị

Năm 2020, sẽ có 100–120 doanh nghiệp cải tiến năng suất, đầu tư chuyển đổi số hệ thống quản trị

Thực hiện Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của ngành công nghiệp đến năm 2020”, Bộ Công Thương đã triển khai các nhiệm vụ như tuyên truyền; xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; xây dựng và thực hiện các dự án nâng cao năng suất, chất lượng các sản phẩm, hàng hóa công nghiệp chủ lực; áp dụng hệ thống quản lý, mô hình, công cụ cải tiến năng suất, chất lượng, ứng dụng tiến bộ khoa học và đổi mới công nghệ.

2015 - năm bản lề thực hiện đề án xử lý nợ xấu

2015 - năm bản lề thực hiện đề án xử lý nợ xấu

(Tài chính) Từ ngày 1/1 đến ngày 31/12/2014, VAMC đã duyệt mua khoảng 98 nghìn tỷ đồng nợ xấu, trong đó tháng 12/2014 là khoảng 36 nghìn tỷ đồng.