VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Tin tức, bài viết mới nhất về: HIỆP ĐỊNH ÐỐI TÁC TOÀN DIỆN VÀ TIẾN BỘ XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG

 Tham gia CPTPP: Kinh tế Việt Nam sẽ tăng tốc

Tham gia CPTPP: Kinh tế Việt Nam sẽ tăng tốc

Hiệp định Ðối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) có hiệu lực từ đầu năm 2019. Kết quả phân tích của một số nghiên cứu cho thấy, CPTPP xét về tổng thể là có lợi cho Việt Nam, với kỳ vọng mang lại động lực phát triển mới cho nhiều ngành kinh tế.