VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ

Cổ đông VCC đề nghị “rút” Chủ tịch HĐQT

Cổ đông VCC đề nghị “rút” Chủ tịch HĐQT

Cổ đông Tô Dương Hải, nguyên Giám đốc Chi nhánh miền Nam công ty cổ phần Tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam (VCC), hiện sở hữu 18.000 cổ phiếu doanh nghiệp, vừa có đơn “tố” ông Lê Quang Đạo, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) của VCC “điều hành không hiệu quả trong khi lại chuyên quyền, khuất tất”.

 Các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước sẽ tái cơ cấu như thế nào?

Các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước sẽ tái cơ cấu như thế nào?

Bên cạnh việc thoái vốn, các tập đoàn còn phải lập kế hoạch tài chính, cơ cấu lại nợ, đánh giá hiệu quả đầu tư, cân đối dòng tiền để quyết định việc đầu tư hay dừng dự án không hiệu quả.

Năm 2012, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của Tập đoàn Bảo Việt đạt 1.862 tỷ đồng

Năm 2012, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của Tập đoàn Bảo Việt đạt 1.862 tỷ đồng

(Tài chính) Tập đoàn Bảo Việt vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất của năm 2012 theo các báo cáo tài chính đã được soát xét bởi Công ty kiểm toán Ernst & Young. Theo đó, lợi nhuận trước thuế (LNTT) hợp nhất đạt 1.862 tỷ đồng, tăng trưởng 22,4%; Tổng doanh thu hợp nhất đạt 16.007 tỷ đồng, tăng 7,6% so với năm 2011.

Thủ tướng chỉ thị hoàn thiện cơ chế, chính sách nâng cao hiệu quả đầu tư

Thủ tướng chỉ thị hoàn thiện cơ chế, chính sách nâng cao hiệu quả đầu tư

(Tài chính) Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước một mặt triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư, mặt khác phải chủ động rà soát loại bỏ những quy định không còn phù hợp hoặc đang cản trở đến việc thu hút, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư của đất nước.