VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP

Đa dạng hóa kinh doanh và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp niêm yết

Đa dạng hóa kinh doanh và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp niêm yết

Bài nghiên cứu tìm ra bằng chứng thực nghiệm về mối quan hệ giữa đa dạng hóa và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp với dữ liệu nghiên cứu chọn lọc từ các doanh nghiệp phi tài chính niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh giai đoạn từ 2012-2016.