VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: HIỆU QUẢ SẢN XUẤT

Đến năm 2020, cả nước chỉ còn khoảng hơn 100 doanh nghiệp Nhà nước

Đến năm 2020, cả nước chỉ còn khoảng hơn 100 doanh nghiệp Nhà nước

Nếu như vào những năm 1990, cả nước có khoảng 12.000 doanh nghiệp Nhà nước (DNNN), thì đến nay số lượng này chỉ còn 500 DN 100% vốn nhà nước ở 11 bộ, ngành, lĩnh vực của nền kinh tế. Dự kiến đến năm 2020, cả nước chỉ còn khoảng hơn 100 DNNN.

Thực trạng sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp xây dựng niêm yết

Thực trạng sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp xây dựng niêm yết

Đối với các doanh nghiệp xây dựng niêm yết, nhu cầu về nguồn lực tài chính cho hoạt động sản xuất kinh doanh tương đối lớn. Các doanh nghiệp xây dựng luôn phải đa dạng hoá nguồn huy động cũng như sử dụng nhiều kênh huy động nhằm đáp ứng nhu cầu vốn trong hoạt động sản xuất kinh doanh với chi phí hợp lý. Chính vì thế, việc sử dụng hiệu quả vốn kinh doanh, trong đó sử dụng hiệu quả vốn lưu động là một việc làm rất cần thiết.

 Thù lao đối với viên chức quản lý

Thù lao đối với viên chức quản lý

(Tài chính) Viên chức quản lý chuyên trách được hưởng tiền lương gắn với hiệu quả sản xuất, kinh doanh, kết quả quản lý, điều hành. Viên chức quản lý không chuyên trách được hưởng thù lao theo công việc và thời gian làm việc nhưng không vượt quá 20% tiền lương của viên chức quản lý chuyên trách tương ứng.

Ngân hàng thoát lỗ trong gang tấc

Ngân hàng thoát lỗ trong gang tấc

(Tài chính) Điểm lạ của mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý III năm nay, một số ngân hàng thương mại nhỏ có kết quả không thuận lợi lại công bố trước.