VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN

Hoàn thiện khung pháp lý hoạt động kiểm toán, đáp ứng yêu cầu thực tế

Hoàn thiện khung pháp lý hoạt động kiểm toán, đáp ứng yêu cầu thực tế

Thực tế cho thấy nhiều quy định trong Luật Kiểm toán Nhà nước năm 2015 không còn phù hợp, gây bất lợi cho hoạt động kiểm toán cần được sửa đổi, bổ sung trong thời gian tới, đáp ứng nhu cầu thực tiễn.

 Tập trung kiểm toán tài chính, bảo hiểm

Tập trung kiểm toán tài chính, bảo hiểm

(Tài chính) Sáng nay (18/2), Kiểm toán Nhà nước công bố kế hoạch kiểm toán năm 2014. Ông Lê Minh Khái, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước cho biết, mục tiêu tổng quát của Kiểm toán Nhà nước năm 2014 là nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm toán; tăng cường đổi mới phương pháp kiểm toán và công tác quản lý hoạt động kiểm toán; nâng cao trình độ, năng lực đội ngũ kiểm toán viên ngày càng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Kiểm toán tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả dự án đầu tư xây dựng công trình?

Kiểm toán tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả dự án đầu tư xây dựng công trình?

(Tài chính) Thực tiễn thời gian qua đặt ra khá nhiều yêu cầu về hiệu quả của quản lý chi tiêu công ở nước ta như: đầu tư công dàn trải, phân bổ vốn chậm, tỷ lệ đầu tư cao, tăng trưởng kinh tế thấp, cơ chế quản lý chất lượng, hiệu quả đầu tư còn lỏng lẻo, sự lãng phí các nguồn lực ở các doanh nghiệp nhà nước, sự kém hiệu quả về kinh tế - xã hội của các Chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án,... Điều này đòi hỏi hoạt động kiểm toán phải có những tiêu chí rõ ràng khi đánh giá tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả của các dự án đầu tư để từ đó phát hiện, ngăn ngừa, hạn chế và khắc phục những lãng phí, kém hiệu quả đó.