VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

Tổ chức công tác kế toán doanh nghiệp theo quy định của Luật Kế toán 2015

Tổ chức công tác kế toán doanh nghiệp theo quy định của Luật Kế toán 2015

Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp là tổ chức việc thực hiện các chuẩn mực, chế độ kế toán để phản ánh tình hình tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tổ chức thực hiện chế độ kiểm tra kế toán, chế độ bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán, cung cấp thông tin tài liệu kế toán và các nhiệm vụ khác của kế toán cho các đối tượng cần sử dụng. Các nội dung về tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp cần được hiểu rõ và vận dụng một cách phù hợp sẽ có ý nghĩa, vai trò quan trọng đối với việc quản lý tại doanh nghiệp.

Doanh nghiệp tự chọn tiêu thức phân bổ chi phí chung

Doanh nghiệp tự chọn tiêu thức phân bổ chi phí chung

Tùy thuộc quy mô, đặc điểm hoạt động và yêu cầu quản lý mà doanh nghiệp được tự lựa chọn chế độ kế toán áp dụng theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC hoặc Thông tư số 133/2016/TT-BTC.

Từ 1/1/2018, sẽ thống nhất mẫu chứng từ kế toán tại đơn vị sự nghiệp

Từ 1/1/2018, sẽ thống nhất mẫu chứng từ kế toán tại đơn vị sự nghiệp

Ngày 10/10/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 107/2017/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp. Thông tư nêu rõ, từ ngày 1/1/2018 các đơn vị hành chính phải sử dụng thống nhất mẫu chứng từ kế toán quy định trong thông tư.

Tổ chức thông tin kế toán trong các doanh nghiệp hiện nay

Tổ chức thông tin kế toán trong các doanh nghiệp hiện nay

(Tài chính) Thông tin kế toán nói chung và thông tin kế toán tài chính, thông tin kế toán quản trị nói riêng là rất cần thiết đối với chủ doanh nghiệp và các cơ quan quản lý nhà nước. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là phải tổ chức hệ thống thông tin kế toán này như thế nào để đảm bảo các yêu cầu, nguyên tắc của kế toán cũng như đáp ứng được vai trò quan trọng của nó?

 Hướng dẫn kế toán áp dụng cho Người điều hành dầu khí

Hướng dẫn kế toán áp dụng cho Người điều hành dầu khí

(Tài chính) Bộ Tài chính vừa ra Thông tư số 107/2014/TT-BTC về Hướng dẫn kế toán áp dụng cho Người điều hành Dầu khí trong quá trình tiến hành hoạt động tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí tại Việt Nam.

 Cục Thuế Phú Thọ bồi dưỡng nâng cao trình độ kế toán doanh nghiệp

Cục Thuế Phú Thọ bồi dưỡng nâng cao trình độ kế toán doanh nghiệp

(Tài chính) Trong các ngày từ 1 đến 3/8/2013, tại TP. Việt Trì, Cục Thuế Phú Thọ đã mở lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ kế toán doanh nghiệp cho cán bộ, công chức chuyên trách.