VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: KHO BẠC NHÀ NƯỚC TRÀ VINH

Quản lý rủi ro trong hoạt động kiểm soát chi thường xuyên NSNN qua Kho bạc Nhà nước Trà Vinh

Quản lý rủi ro trong hoạt động kiểm soát chi thường xuyên NSNN qua Kho bạc Nhà nước Trà Vinh

Quản lý rủi ro trong hoạt động kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động là một trong những vấn đề quan trọng đặt ra đối với Kho bạc Nhà nước Trà Vinh nói riêng và hệ thống Kho bạc Nhà nước nói chung. Thực tế, công tác quản lý rủi ro trong hoạt động kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Trà Vinh cho thấy, bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục, hoàn thiện.

Thực hiện tốt công tác quản lý an toàn kho quỹ

Thực hiện tốt công tác quản lý an toàn kho quỹ

(Tài chính) Theo báo cáo, trong tháng 3 (từ ngày 16/2 đến ngày 15/3/2014) Kho bạc Nhà nước (KBNN) Trà Vinh đã chỉ đạo các đơn vị tập trung tổ chức thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm của ngành. Phối hợp với cơ quan thu tổ chức tốt công tác thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn ngay từ đầu năm, đảm bảo thu đầy đủ, kịp thời, điều tiết số thu cho các câp ngân sách theo đúng tỷ lệ quy định.