VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ

Chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm

Chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm

Nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, năm 2017, Bộ Khoa học và Công nghệ đã có nhiều nỗ lực trong việc hoàn thiện hành lang pháp lý nhằm đẩy mạnh cải cách trong kiểm tra chuyên ngành theo hướng chuyển mạnh các nhóm hàng hóa do Bộ quản lý từ tiền kiểm sang cơ chế hậu kiểm.

Hướng tới cung cấp dịch vụ công hiệu quả

Hướng tới cung cấp dịch vụ công hiệu quả

(Tài chính) Khu vực sự nghiệp công lập đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc đảm bảo cung ứng các dịch vụ như giáo dục-đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao, khoa học-công nghệ, bảo trợ xã hội… Do vậy, đổi mới toàn diện khu vực sự nghiệp công lập sẽ góp phần đáp ứng các nhu cầu thiết yếu của mọi tầng lớp nhân dân, thúc đẩy hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, duy trì định hướng xã hội chủ nghĩa của đất nước.

 Độ mở của nền kinh tế và vấn đề đặt ra

Độ mở của nền kinh tế và vấn đề đặt ra

(Tài chính) Trong quá trình phát triển và hội nhập, nền kinh tế nước ta có độ mở khá cao và tăng khá nhanh. Vấn đề đặt ra là chúng ta cần vừa tranh thủ thời cơ để tiếp thu trình độ khoa học-công nghệ thế giới vừa tích cực mở rộng mất thị phần.