VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Về việc hoãn giờ cập nhật kiến thức đối với kiểm toán viên

Về việc hoãn giờ cập nhật kiến thức đối với kiểm toán viên

Ngày 15/5/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 39/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung chế độ báo cáo tại một số thông tư trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập. Theo đó, một số điều của Thông tư số 150/2012/TT-BTC ngày 12/9/2012 hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kiểm toán viên đăng ký hành nghề kiểm toán đã được sửa đổi, bổ sung.

Kiểm toán độc lập và vai trò trong nền kinh tế thị trường

Kiểm toán độc lập và vai trò trong nền kinh tế thị trường

Nền kinh tế thị trường đòi hỏi các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh cần phải có thông tin chính xác, kịp thời và tin cậy. Để đáp ứng yêu cầu này phải có bên thứ 3 độc lập khách quan, có trình độ chuyên môn cao, được pháp luật cho phép cung cấp thông tin tin cậy cho các bên quan tâm. Bên thứ 3 này chính là kiểm toán độc lập. Bài viết phân tích làm rõ hơn về vai trò, tầm quan trọng của kiểm toán độc lập trong nền kinh tế thị trường hiện nay.

Kiểm toán độc lập và những yêu cầu mới trong bối cảnh hội nhập

Kiểm toán độc lập và những yêu cầu mới trong bối cảnh hội nhập

Trong bối cảnh Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế quốc tế, ngành Kiểm toán độc lập Việt Nam đứng trước những vận hội lớn để phát triển mạnh mẽ hơn nữa, cũng như yêu cầu phải đổi mới để hội nhập...

Báo cáo kiểm toán tuân thủ đúng tinh thần “có sao nói vậy”

Báo cáo kiểm toán tuân thủ đúng tinh thần “có sao nói vậy”

Hoạt động kiểm toán độc lập đã dần trở nên quen thuộc với đời sống kinh tế - xã hội Việt Nam sau 27 năm hình thành và phát triển (từ năm 1991). Tuy nhiên, những băn khoăn về kiểm toán độc lập vẫn còn nhiều. Để giúp độc giả hiểu rõ hơn về kiểm toán độc lập, phóng viên tapchitaichinh.vn phỏng vấn ông Ngô Đức Đoàn – Ủy viên BCH Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Vi phạm nộp và công khai báo cáo tài chính sẽ bị xử phạt thế nào?

Vi phạm nộp và công khai báo cáo tài chính sẽ bị xử phạt thế nào?

Theo quy định tại Nghị định số 41/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ quy định, từ ngày 1/5/2018, hành vi vi phạm quy định về nộp và công khai báo cáo tài chính sẽ bị xử phạt nghiêm.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam được quyền điều chỉnh giá bán lẻ điện?

Tập đoàn Điện lực Việt Nam được quyền điều chỉnh giá bán lẻ điện?

Theo Quyết định số 24/2017/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 30/6/2017, về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân, áp dụng cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động điện lực và sử dụng điện thì từ hôm nay 15/08/2017, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) được quyền điều chỉnh giá bán lẻ điện.

Giải pháp phát triển bền vững ngành Kiểm toán độc lập Việt Nam

Giải pháp phát triển bền vững ngành Kiểm toán độc lập Việt Nam

Ngày 13/5/1991, Bộ trưởng Bộ Tài chính ký quyết định thành lập 2 Công ty kiểm toán đầu tiên trực thuộc Bộ Tài chính, đánh dấu sự hình thành ngành Kiểm toán độc lập ở Việt Nam. Sau hơn 25 năm hình thành và phát triển, ngành Kiểm toán độc lập của Việt Nam đã thực sự phát triển, lớn mạnh tương đồng với các nước trong khu vực và được quốc tế thừa nhận. Tuy nhiên, do Việt Nam đang là nền kinh tế thị trường chuyển đổi, môi trường kinh doanh còn có hạn chế nhất định nên dịch vụ kiểm toán sẽ có bất cập hơn các nước phát triển khác trong khu vực, từ đó đòi hỏi lĩnh vực kiểm toán nói chung, kiểm toán độc lập nói riêng vẫn còn nhiều việc phải làm để thay đổi và hoàn thiện hơn nhằm đáp ứng xu thế hội nhập ngày càng sâu rộng.

Cơ hội và thách thức của ngành Kiểm toán độc lập Việt Nam trong hội nhập TPP

Cơ hội và thách thức của ngành Kiểm toán độc lập Việt Nam trong hội nhập TPP

Trải qua 25 năm phát triển, ngành Kiểm toán độc lập Việt Nam đã khẳng định được vai trò không thể thiếu trong nền kinh tế thị trường và trở thành bộ phận cấu thành quan trọng của hệ thống công cụ quản lý vĩ mô nền kinh tế - tài chính, đóng vai trò tích cực phục vụ phát triển kinh tế và mở rộng hội nhập quốc tế. Tham gia Hiệp định Đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương - TPP, nền kinh tế Việt Nam nói chung và các ngành kinh tế nói riêng cần nhiều thay đổi để tạo cơ hội phát triển và vượt qua những khó khăn thách thức trong thời kỳ TPP. Kiểm toán độc lập cũng không đứng ngoài những yêu cầu đó.

Phát triển lĩnh vực kiểm toán độc lập tại Việt Nam

Phát triển lĩnh vực kiểm toán độc lập tại Việt Nam

Trải qua 25 năm xây dựng và phát triển, lĩnh vực kiểm toán độc lập Việt Nam đã dần khẳng định vai trò quan trọng trong nền kinh tế thị trường và trở thành bộ phận cấu thành của hệ thống công cụ quản lý vĩ mô, phục vụ công cuộc phát triển kinh tế đất nước.

Không tiếp nhận hồ sơ khai quyết toán thuế thiếu báo cáo tài chính

Không tiếp nhận hồ sơ khai quyết toán thuế thiếu báo cáo tài chính

Trường hợp người nộp thuế nộp hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN nhưng không có Báo cáo tài chính thì cơ quan thuế không tiếp nhận hồ sơ và hướng dẫn người nộp thuế bổ sung đầy đủ các nội dung trong hồ sơ khai thuế.

Xem xét khả năng tăng giá điện

Xem xét khả năng tăng giá điện

(Tài chính) Theo một nguồn tin từ Bộ Công Thương, bộ này đang xem xét các phương án do Tập đoàn Điện lực VN (EVN) trình, trong đó, bộ nghiêng về phương án tăng 9,5% so với giá điện bình quân hiện hành.

Big Four và sự phát triển của hệ thống kiểm toán độc lập ở Việt Nam

Big Four và sự phát triển của hệ thống kiểm toán độc lập ở Việt Nam

(Tài chính) Được hình thành từ năm 1991, đến nay đã có hơn 155 công ty kiểm toán độc lập được cấp phép đang hoạt động tại Việt Nam, trong đó đáng chú ý là 4 công ty kiểm toán nước ngoài lớn (còn gọi là Big Four gồm: EY, Deloitte, KPMG và PwC) chiếm ưu thế về doanh thu và lượng khách hàng. Các công ty này đã có những đóng góp to lớn vào sự lớn mạnh của hệ thống kiểm toán độc lập cũng như quá trình làm lành mạnh các quan hệ tài chính – tiền tệ.

Sắp có Thông tư về cấp phép hoạt động ngoại hối

Sắp có Thông tư về cấp phép hoạt động ngoại hối

(Tài chính) Một trong những điều kiện để được cấp phép là ngân hàng phải có lãi trong năm liền kề năm đề nghị cấp phép hoạt động ngoại hối.

Hoàn thiện quy trình kiểm toán báo cáo quyết toán vốn công trình đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành

Hoàn thiện quy trình kiểm toán báo cáo quyết toán vốn công trình đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành

(Tài chính) Xây dựng cơ bản là lĩnh vực luôn chứa đựng nhiều rủi ro tiềm ẩn ở mức độ cao. Để hạn chế những sai phạm xảy ra, yêu cầu đặt ra là phải nhanh chóng hoàn thiện quy trình kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình hoàn thành trong các công ty kiểm toán độc lập.

Thanh tra ngành Ngân hàng có thể kiểm tra đột xuất nếu thấy có dấu hiệu rửa tiền

Thanh tra ngành Ngân hàng có thể kiểm tra đột xuất nếu thấy có dấu hiệu rửa tiền

(Tài chính) Theo Nghị định 26/2014/NĐ – CP về tổ chức và hoạt động của thanh tra, giám sát ngành ngân hàng, thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng có quyền yêu cầu đối tượng thanh tra ngân hàng, đối tượng giám sát ngân hàng phải thuê công ty kiểm toán độc lập kiểm toán một, một số hoặc tất cả các nội dung về tổ chức, hoạt động, tài chính khi xét thấy cần thiết.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán

(Tài chính) Ngày 11/4, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 751/QĐ-BTC quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của Vụ Chế độ kế toán và Kiểm toán.

Nguy cơ đánh mất thị trường kiểm toán ngay ở trong nước

Nguy cơ đánh mất thị trường kiểm toán ngay ở trong nước

(Tài chính) PGS., TS. Đặng Văn Thanh - Chủ tịch Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam đã trả lời phỏng vấn của phóng viên về thực trạng thị trường kiểm toán Việt Nam.

Thống đốc: “Sẽ tiếp tục sáp nhập 6 - 7 ngân hàng”

Thống đốc: “Sẽ tiếp tục sáp nhập 6 - 7 ngân hàng”

(Tài chính) Sắp tới Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục tái cơ cấu một số tổ chức tín dụng, trong đó sẽ xử lý từ 6 - 7 ngân hàng thông qua hình thức sáp nhập, đưa số ngân hàng bị giải thể, rút giấy phép từ trước đến nay lên từ 7 - 10 ngân hàng.

Quy định về kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng

Quy định về kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng

(Tài chính) Ngày 4/12, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 183/2013/TT-BTC quy định về về kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng.

Điều kiện đối với tổ chức kiểm toán độc lập các đơn vị có lợi ích công chúng

Điều kiện đối với tổ chức kiểm toán độc lập các đơn vị có lợi ích công chúng

(Tài chính) Theo Thông tư số 183/2013/TT-BTC, các tổ chức kiểm toán có chức năng thực hiện kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định.