VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: KINH DOANH XỔ SỐ

Thành viên Hội đồng giám sát xổ số được quy định thế nào?

Thành viên Hội đồng giám sát xổ số được quy định thế nào?

Các thành viên của Hội đồng giám sát xổ số không được là người có liên quan với nhau để bảo đảm nguyên tắc tập trung, dân chủ, biểu quyết theo đa số.

Sẽ tăng mức xử phạt vi phạm hành chính trong kinh doanh bảo hiểm

Sẽ tăng mức xử phạt vi phạm hành chính trong kinh doanh bảo hiểm

Từ ngày 10/5/2018, phạt tiền từ 90 – 100 triệu đồng áp dụng đối với các hành vi như: Việc tính toán trích lập dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm; Tham gia thực hiện việc tách quỹ và tính toán phân chia thặng dư hàng năm của quỹ chủ hợp đồng bảo hiểm.

Bổ sung nhiều mức phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm

Bổ sung nhiều mức phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm

Nghị định số 48/2018/NĐ-CP ngày 21/03/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung thêm nhiều mức phạt trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm.

Hướng dẫn khoản chi phí đặc thù đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số

Hướng dẫn khoản chi phí đặc thù đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số

Ngày 25/12/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 138/2017/TT-BTC về hướng dẫn khoản chi phí đặc thù đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số quy định tại Nghị định 122/2017/NĐ-CP quy định nội dung về đặc thù về cơ chế quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số; Sở Giao dịch Chứng khoán và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Các chính sách mới về Tài chính có hiệu lực trong tháng 3/2014

Các chính sách mới về Tài chính có hiệu lực trong tháng 3/2014

(Tài chính) Trong tháng 03/2014, nhiều quy định, chính sách về lĩnh vực Tài chính sẽ có hiệu lực, cụ thể như sau:

Một số chính sách thuế có hiệu lực từ tháng 2/2014

Một số chính sách thuế có hiệu lực từ tháng 2/2014

(Tài chính) Sau đây là một số chính sách thuế có hiệu lực từ tháng 2/2014 và tháng 3/2014

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số

(Tài chính) Ngày 28/8/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 98/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số.

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, xổ số

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, xổ số

(Tài chính) Ngày 28/8/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 98/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số. Theo đó, hình thức xử phạt trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số bao gồm cảnh cáo và phạt tiền.

Nghị định 78/2012/NĐ-CP: Hiệu lực quản lý mới với hoạt động kinh doanh xổ số

Nghị định 78/2012/NĐ-CP: Hiệu lực quản lý mới với hoạt động kinh doanh xổ số

(Tài chính) Chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01/12/2012, Nghị định số 78/2012/NĐ-CP ngày 5/10/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 30/2007/ NĐ-CP ngày 1/3/2007 về kinh doanh xổ số được kỳ vọng sẽ đưa hoạt động xổ số vào “trật tự mới”, đồng thời, nghiêm cấm các hoạt động cung cấp thông tin dự đoán trước kết quả, lợi dụng xổ số để kinh doanh trái phép. Bài viết phân tích những quy định mới tại Nghị định này.