VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: KỶ LUẬT TÀI KHÓA

Nhận diện một số bất cập trong phân cấp quản lý ngân sách nhà nước

Nhận diện một số bất cập trong phân cấp quản lý ngân sách nhà nước

Phân cấp ngân sách nhà nước (NSNN) đã và đang diễn ra ở hầu hết các nước. Với mục đích trông đợi là tăng cường kỷ luật tài khóa, chính trị, nâng cao hiệu quả phân bổ các nguồn lực công cộng, phân cấp ngân sách nhà nước được xem là công cụ hữu hiệu trong việc thiết lập tính bền vững của ngân sách nhà nước.

Phân cấp ngân sách và kỷ luật tài khóa: Nhìn từ góc độ thể chế

Phân cấp ngân sách và kỷ luật tài khóa: Nhìn từ góc độ thể chế

(Tài chính) Phân cấp quản lý ngân sách nhà nước (NSNN) và vấn đề kỷ luật tài khóa là nội dung chủ yếu của pháp luật ngân sách nhà nước, chịu sự chi phối trực tiếp của thể chế chính trị, kinh tế quốc gia. Bài viết bàn về phân cấp ngân sách và kỷ luật tài khóa nhìn từ góc độ thể chế ở Việt Nam.