VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: LÃI

Hạn chế hoạt động chuyển giá nhằm tránh thất thu thuế

Hạn chế hoạt động chuyển giá nhằm tránh thất thu thuế

Chuyển giá là hành vi thực hiện chính sách giá đối với hàng hóa, dịch vụ và tài sản được chuyển dịch giữa các chủ thể trong một nhóm liên kết không theo giá thị trường nhằm tối thiểu hoá số thuế phải nộp và tối đa hoá lợi nhuận thu được của nhóm liên kết. Nói cách khác, đó là việc định giá quá cao hay quá thấp trong các giao dịch giữa các thành viên trong một nhóm liên kết nhằm chuyển thu nhập và lợi nhuận từ nơi có thuế suất cao sang nơi có thuế suất thấp. Hành vi này chỉ có thể được thực hiện khi có sự khác biệt về thuế suất, về mức độ ưu đãi thuế giữa các khu vực, các ngành nghề, các lĩnh vực, các quốc gia và giữa các chủ thể liên kết như các công ty thành viên của một công ty đa quốc gia hoặc các công ty thành viên trong một tập đoàn, một tổng công ty hoặc giữa các công ty độc lập mà chủ sở hữu của chúng có mối quan hệ đặc biệt, thường là quan hệ thân nhân. Hoạt động này gây thất thu nghiêm trọng cho NSNN, gây bất ổn nền kinh tế… cần phải hạn chế đến mức thấp nhất.

Năm 2008, FED “lãi” 32 tỷ USD

Năm 2008, FED “lãi” 32 tỷ USD

Giá trị bảng cân đối kế toán tăng gấp đôi nhưng số tiền mặt đưa lại cho Bộ Tài chính giảm xuống mức 31,7 tỷ USD trong năm 2008 từ mức 34,6 tỷ USD năm 2007.

Năm 2008: HPG lãi gần 850 tỷ đồng

Năm 2008: HPG lãi gần 850 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HPG-HoSE) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2008. Ước tính cả năm 2008, doanh thu của toàn tập đoàn sẽ đạt 8.410 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 850 tỷ đồng - vượt 10% kế hoạch doanh thu và 15% kế hoạch lợi nhuận năm 2008.

Năm 2008: Vinamilk lãi 1.230 tỷ đồng

Năm 2008: Vinamilk lãi 1.230 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam – Vinamilk (VNM-HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất với các công ty con trong năm 2008.

Vietcombank lãi 3.350 tỷ đồng trong năm 2008

Vietcombank lãi 3.350 tỷ đồng trong năm 2008

Ngày 14/1, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chính thức công bố ước tính lợi nhuận đạt 3.350 tỷ đồng trong năm 2008.