VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: LÂM NGHIỆP

Ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

Ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

(Tài chính) Ngày 3/11, Quốc hội đã nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật thuế. Theo đó, nhiều bất cập trong các luật thuế được đề nghị sửa đổi.

Đầu tư hơn 1 tỷ USD ra nước ngoài trong 9 tháng

Đầu tư hơn 1 tỷ USD ra nước ngoài trong 9 tháng

(Tài chính) Trong 9 tháng năm 2014, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài cho 83 dự án đầu tư sang 23 quốc gia và vùng lãnh thổ, với tổng vốn đăng ký mới của nhà đầu tư Việt Nam là hơn 1 tỷ USD.

Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản 10 tháng năm 2014

Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản 10 tháng năm 2014

Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản 9 tháng năm 2014

Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản 9 tháng năm 2014

Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản 8 tháng đầu năm 2014

Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản 8 tháng đầu năm 2014

Quy định về thu phí đường bộ sẽ được sửa đổi

Quy định về thu phí đường bộ sẽ được sửa đổi

(Tài chính) Qua Cổng TTĐT Chính phủ, ông Đoàn Thế Xuyên, Giám đốc Công ty TNHH Phúc Xuyên (tỉnh Quảng Ninh) đề nghị chức năng xem xét, tháo gỡ một số vướng mắc liên quan đến đối tượng xe ô tô chịu phí sử dụng đường bộ theo hướng dẫn tại Thông tư số 197/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính.

Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản 7 tháng đầu năm 2014

Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản 7 tháng đầu năm 2014

Phải tuân thủ chủ trương tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước

Phải tuân thủ chủ trương tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước

(Tài chính) Quán triệt tinh thần này tại hội nghị triển khai Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh nhấn mạnh việc làm này có ý nghĩa rất quan trọng, khi các công ty này đang nắm giữ 8 triệu ha đất rừng nhưng hiệu quả hoạt động còn yếu, chưa tương xứng với tiềm năng.

Tình hình sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản 5 tháng đầu năm 2014

Tình hình sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản 5 tháng đầu năm 2014

Tình hình sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tháng 2/2014

Tình hình sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tháng 2/2014

Sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tháng 1/2014

Sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tháng 1/2014

Một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu tăng/giảm so với năm 2012

Một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu tăng/giảm so với năm 2012

Tình hình sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản năm 2013

Tình hình sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản năm 2013

 Tình hình sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản 11 tháng năm 2013

Tình hình sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản 11 tháng năm 2013

 Tình hình sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản 10 tháng năm 2013

Tình hình sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản 10 tháng năm 2013

Tình hình sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản 9 tháng đầu năm 2013

Tình hình sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản 9 tháng đầu năm 2013

Tư nhân và PPP sẽ mở khóa tái cơ cấu nông nghiệp

Tư nhân và PPP sẽ mở khóa tái cơ cấu nông nghiệp

(Tài chính) Ngành nông nghiệp đang quyết liệt triển khai thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 899/QĐ-TTg, ngày 10/6/2013.

Tình hình sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản 8 tháng đầu năm 2013

Tình hình sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản 8 tháng đầu năm 2013

Tình hình sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản 7 tháng đầu năm 2013

Tình hình sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản 7 tháng đầu năm 2013

Tình hình kinh tế - xã hội TP. Hồ Chí Minh 6 tháng đầu năm 2013

Tình hình kinh tế - xã hội TP. Hồ Chí Minh 6 tháng đầu năm 2013