VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: LEAN

Doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết giảm chi phí nhờ Hệ thống quản lý tinh gọn LEAN

Doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết giảm chi phí nhờ Hệ thống quản lý tinh gọn LEAN

Việc áp dụng các giải pháp cải tiến trong quá trình xây dựng mô hình điểm về áp dụng Hệ thống quản lý tinh gọn LEAN đã góp phần giảm lãng phí, nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp (DN) và nâng cao nhận thức về cải tiến trong hoạt động sản xuất kinh doanh và nâng cao năng suất trong DN.

Cải tiến quy trình, nâng cao năng suất chất lượng giúp doanh nghiệp vượt qua dịch COVID-19

Cải tiến quy trình, nâng cao năng suất chất lượng giúp doanh nghiệp vượt qua dịch COVID-19

Theo các chuyên gia, để vượt qua những khó khăn, thách thức do dịch COVID-19 gây ra, ngoài các giải pháp hỗ trợ của Chính phủ, bản thân các doanh nghiệp cần chủ động cải tiến quy trình, nâng cao năng suất chất lượng…, qua đó từng bước ổn định và phát triển.