VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: LUẬT CHỨNG KHOÁN NĂM 2019

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14: Kỳ vọng nâng tầm thị trường chứng khoán Việt Nam

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14: Kỳ vọng nâng tầm thị trường chứng khoán Việt Nam

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019, với nhiều điểm mới mang tính đột phá như: Nâng điều kiện chào bán chứng khoán ra công chúng; nâng cao chất lượng báo cáo tài chính; đổi mới cơ chế đăng ký doanh nghiệp; tăng cường minh bạch thông tin; thống nhất một sở giao dịch chứng khoán; trao thêm thẩm quyền cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; tăng chế tài xử lý vi phạm… Với những sửa đổi, mang tính đột phá trên, Luật Chứng khoán được kỳ vọng sẽ góp phần nâng tầm thị trường chứng khoán Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế của nước ta hiện nay.

Hoàn thiện khung pháp lý về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán

Hoàn thiện khung pháp lý về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 (Luật Chứng khoán năm 2019) với những quy định mới liên quan đến xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán được kỳ vọng sẽ góp phần tăng khả năng phát hiện và xử phạt các hành vi vi phạm pháp luật chứng khoán, giúp phát triển thị trường bền vững, phù hợp với bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng của Việt Nam.

07 hành vi bị cấm trong lĩnh vực chứng khoán

07 hành vi bị cấm trong lĩnh vực chứng khoán

Luật Chứng khoán năm 2019 đã quy định cụ thể về các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán.