VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: LUẬT KẾ TOÁN

Phát triển hoạt động cung cấp dịch vụ kế toán bền vững, lành mạnh tại Việt Nam

Phát triển hoạt động cung cấp dịch vụ kế toán bền vững, lành mạnh tại Việt Nam

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, thị trường dịch vụ kế toán vận hành trong mối quan hệ chặt chẽ với thị trường dịch vụ của các nước.

Bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán tại các đơn vị kế toán theo luật kế toán

Bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán tại các đơn vị kế toán theo luật kế toán

Bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán tại các đơn vị kế toán là một trong những nhiệm vụ quan trọng của các đơn vị kế toán. Đây cũng là yêu cầu bắt buộc đối với các đơn vị kế toán và được quy định tại Luật Kế toán của Quốc hội và các nghị định, thông tư hướng dẫn.

Chuyển hồ sơ điều tra vụ để ngoài sổ sách hơn 3 tỷ đồng tại Đại học Ngoại Thương

Chuyển hồ sơ điều tra vụ để ngoài sổ sách hơn 3 tỷ đồng tại Đại học Ngoại Thương

Qua thanh tra giải quyết tố cáo tại Trường Đại học Ngoại thương, Thanh tra Chính phủ (TTCP) chuyển hồ sơ sang Cơ quan điều tra, Bộ Công an để điều tra, xử lý theo pháp luật việc để ngoài sổ sách 197.200 USD (tương đương 3,2 tỷ đồng) từ từ Chương trình liên kết đào tạo với Trung Quốc.

Báo cáo tài chính tại các đơn vị hành chính sự nghiệp và những vấn đề cần lưu ý

Báo cáo tài chính tại các đơn vị hành chính sự nghiệp và những vấn đề cần lưu ý

Việc hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính các đơn vị hành chính, sự nghiệp là một yêu cầu quan trọng đáp ứng mục tiêu Tổng Kế toán nhà nước ở Việt Nam. Báo cáo tài chính tại các đơn vị hành chính, sự nghiệp là nguồn thông tin đầu vào quan trọng để xây dựng báo cáo tài chính nhà nước, báo cáo của Tổng Kế toán nhà nước. Như vậy, việc lập báo cáo tài chính tại các đơn vị hành chính, sự nghiệp là đòi hỏi từ thực tiễn. Bài viết trao đổi về những vấn đề liên quan báo cáo tài chính của các đơn vị sự nghiệp theo quy định hiện hành.

Mạnh tay với hành vi vi phạm phương thức cung cấp dịch vụ kế toán qua biên giới

Mạnh tay với hành vi vi phạm phương thức cung cấp dịch vụ kế toán qua biên giới

Nhằm phù hợp bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, Việt Nam đã cho phép việc cung cấp dịch vụ qua biên giới. Tuy nhiên, pháp luật Việt Nam cũng rất mạnh tay với các hành vi vi phạm liên quan đến phương thức cung cấp dịch vụ kế toán qua biên giới.

Lập chi nhánh, văn phòng đại diện phải bố trí kế toán trưởng?

Lập chi nhánh, văn phòng đại diện phải bố trí kế toán trưởng?

Chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam là đơn vị kế toán nên phải bố trí kế toán trưởng. Đối với tổ chức phi chính phủ nếu là đơn vị kế toán thì cũng phải bố trí kế toán trưởng theo quy định của pháp luật.

Bàn thêm về đình chỉ, tạm ngưng và chấm dứt kinh doanh dịch vụ kế toán

Bàn thêm về đình chỉ, tạm ngưng và chấm dứt kinh doanh dịch vụ kế toán

Kinh doanh dịch vụ kế toán là việc cung cấp dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng, lập báo cáo tài chính, tư vấn kế toán và các công việc khác thuộc nội dung công tác kế toán cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu theo quy định của Luật Kế toán 2015. Bài viết hệ thống lại một số quy định mới đáng chú ý về việc đình chỉ, tạm ngưng và chấm dứt kinh doanh dịch vụ kế toán nhằm giúp các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực này hiểu rõ và thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

Về áp dụng chứng từ điện tử tại các doanh nghiệp hiện nay

Về áp dụng chứng từ điện tử tại các doanh nghiệp hiện nay

Các quy định của pháp luật về ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức hệ thống kế toán tại Việt Nam đã được quy định tại Luật Kế toán 2003, tuy nhiên trước yêu cầu của hội nhập trong bối cảnh mới, tiệm cận với chuẩn mực quốc tế, Luật Kế toán 2015 (Luật số 88/2015/QH13) có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017 tiếp tục đề cập sâu hơn tới các quy định ứng dụng công nghệ thông tin, trong đó có chứng từ điện tử. Bài viết giới thiệu những quy định mới về chứng từ điện tử, đưa ra một số đề xuất phục vụ cho việc áp dụng chứng từ điện tử thời gian tới.

Nguyên tắc giá trị hợp lý theo Luật kế toán: Lý luận và định hướng áp dụng ở Việt Nam

Nguyên tắc giá trị hợp lý theo Luật kế toán: Lý luận và định hướng áp dụng ở Việt Nam

Luật Kế toán số 03/2003/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2003 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2004 đã tạo hành lang pháp lý cho lĩnh vực kế toán. Trải qua hơn 13 năm triển khai thực hiện, bên cạnh những đóng góp tích cực cho nền kinh tế, Luật cũng đã bộc lộ một số hạn chế cần sửa đổi để đáp ứng yêu cầu đổi mới mạnh mẽ và hội nhập sâu rộng của nền kinh tế. Việc ban hành và sửa đổi, bổ sung Luật Kế toán Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế là rất thiết thực và có ý nghĩa khoa học. Trong các nội dung sửa đổi, có nội dung quan trọng được bổ sung đó là quy định giá trị hợp lý.

Luật kế toán năm 2015 trong chiến lược cải cách khung pháp lý về kế toán Việt Nam

Luật kế toán năm 2015 trong chiến lược cải cách khung pháp lý về kế toán Việt Nam

Trước yêu cầu cải cách hệ thống kế toán phù hợp với tiến trình hội nhập của nền kinh tế Việt Nam với thế giới, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt “Chiến lược kế toán, kiểm toán Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030”. Việc thực hiện Chiến lược đặt ra yêu cầu cấp bách phải cải cách căn bản khung pháp lý về kế toán, kiểm toán phù hợp với điều kiện chính trị, kinh tế, xã hội của Việt Nam và thông lệ kế toán, kiểm toán phổ biến trên thế giới. Trong lộ trình đó, vấn đề hoàn thiện Luật Kế toán Việt Nam năm 2003 đã sớm được đặt ra. Sau một thời gian nghiên cứu, thảo luận, Luật Kế toán số 88/2015/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2015, có hiệu lực thi hành từ 1/1/2017.

Sửa đổi, bổ sung Luật Kế toán: Đổi mới phù hợp thông lệ quốc tế

Sửa đổi, bổ sung Luật Kế toán: Đổi mới phù hợp thông lệ quốc tế

(Tài chính) Dự thảo dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán đã được Bộ Tài chính hoàn thiện, sau khi tiếp thu tổng số 75 ý kiến tham gia của 15 bộ, ngành, 36 UNND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức. Nhìn chung các ý kiến tham gia đều nhất trí với sự cần thiết, hình thức, nội dung của dự thảo Luật.

Sửa Luật Kế toán: Đáp ứng yêu cầu phát triển của hoạt động tài chính - kinh tế

Sửa Luật Kế toán: Đáp ứng yêu cầu phát triển của hoạt động tài chính - kinh tế

(Tài chính) Sau hơn 10 năm thực hiện, đến nay, Luật Kế toán 2003 đã đạt được những kết quả quan trọng cho sự phát triển hoạt động tài chính, quản lý nền kinh tế nước nhà. Để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong hoạt động kế toán kiểm toán, Bộ Tài chính đã hoàn thiện dự thảo dự án sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Kế toán để trình Chính phủ xem xét cho ý kiến.

Chuẩn mực kế toán của thế giới và thực tiễn quản lý nhà nước đòi hỏi sửa đổi toàn diện Luật Kế toán

Chuẩn mực kế toán của thế giới và thực tiễn quản lý nhà nước đòi hỏi sửa đổi toàn diện Luật Kế toán

(Tài chính) Theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014, dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ Tám. Nhưng tại Hội thảo về sửa đổi, bổ sung Luật Kế toán do Ủy ban Tài chính – Ngân sách tổ chức cuối tháng 4 vừa qua, các đại biểu nhất trí cho rằng, cần sửa đổi toàn diện luật hiện hành để đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn.

Tiêu chí kiểm toán trong kiểm toán hoạt động

Tiêu chí kiểm toán trong kiểm toán hoạt động

(Tài chính) Tiêu chí kiểm toán là các tiêu chuẩn có thể đạt được và hợp lý mà qua đó tính kinh tế, hiệu quả, hiệu lực của các hoạt động có thể đánh giá được

CPA Australia chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về Luật Kế toán

CPA Australia chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về Luật Kế toán

(Tài chính) Để tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện Dự án sửa đổi Luật Kế toán, Bộ Tài chính đã phối hợp với Hội Kế toán công chứng Australia (CPA Australia) tổ chức Hội thảo về "Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về Luật Kế toán" sáng ngày 15/1 tại trụ sở Bộ Tài chính.

Tờ khai quyết toán thuế đối với doanh nghiệp chuyển đổi

Tờ khai quyết toán thuế đối với doanh nghiệp chuyển đổi

(Tài chính) Mới đây, Cục Thuế tỉnh Long An đã có Văn bản số 2098/CT-TTHT nhằm giải đáp cho cộng đồng doanh nghiệp (DN) trên địa bàn nắm rõ hơn về các chính sách và thủ tục thuế mới được Bộ Tài chính ban hành.

Chuẩn hóa công cụ kiểm soát chất lượng dịch vụ kế toán kiểm toán

Chuẩn hóa công cụ kiểm soát chất lượng dịch vụ kế toán kiểm toán

(Tài chính) Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đang tổ chức lấy ý kiến rộng rãi nhằm hoàn thiện dự thảo Thông tư thay thế Quy chế kiểm soát chất lượng dịch vụ kế toán, kiểm toán ban hành theo Quyết định 32/2007/QĐ-BTC. Việc chuẩn hóa này nhằm tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động dịch vụ kế toán, kiểm toán -trước đòi hỏi minh bạch hóa ngày càng cao trong hoạt động kinh tế.

Biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý tài sản công

Biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý tài sản công

(Tài chính) Quản lý tài sản công là một phần trong công tác quản lý tài chính công. Vì vậy, để đáp ứng yêu cầu chất lượng quản lý hành chính công tại cấp chính quyền cơ sở, việc quản lý tài sản công là việc hết sức cần thiết để phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế và đáp ứng yêu cầu quản lý tài sản công trong giai đoạn mới.