VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁC NHÂN

Văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Thuế Thu nhập cá nhân: Tạo sự thống nhất chung

Văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Thuế Thu nhập cá nhân: Tạo sự thống nhất chung

(Tài chính) Luật thuế Thu nhập các nhân (TNCN) được ban hành và có hiệu lực từ năm 2009. Qua 4 năm thực hiện, việc hướng dẫn và triển khai thực hiện Luật thuế TNCN đã đạt được các kết quả tích cực. Tuy nhiên, hiện nay tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam đã có nhiều thay đổi, chính vì vậy, Luật thuế TNCN không còn phù hợp với thực tiễn, cần được sửa đổi để thực hiện tốt vai trò và chính sách của Nhà nước.