VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Tin tức, bài viết mới nhất về: NÂNG NGẠCH

Hướng dẫn mới về xếp lương với công chức chuyên ngành hành chính

Hướng dẫn mới về xếp lương với công chức chuyên ngành hành chính

Ngày 15/8/2017, Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư 05/2017/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính.

 Cán bộ, công - viên chức nữ có thể được rút ngắn thời gian nâng lương

Cán bộ, công - viên chức nữ có thể được rút ngắn thời gian nâng lương

(Tài chính) Bộ Nội vụ đang dự thảo Nghị định quy định một số nội dung về quy hoạch và tạo nguồn cán bộ, công chức nữ trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước. Trong đó, Bộ Nội vụ đã đề xuất nhiều ưu tiên cho cán bộ, công chức, viên chức nữ.