VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI VIỆT NAM

Tín dụng chính sách xã hội: Kết quả triển khai và đề xuất giải pháp

Tín dụng chính sách xã hội: Kết quả triển khai và đề xuất giải pháp

Sau 15 năm triển khai, đồng hành cùng người nghèo và đối tượng chính sách, hoạt động tín dụng chính sách của ngành Ngân hàng đã thu được nhiều kết quả nổi bật, huy động được các nguồn lực tài chính để tạo lập nguồn vốn, tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách. Thành tựu này được đánh giá là “điểm sáng” và là một trong những “trụ cột” trong hệ thống các chính sách giảm nghèo ở Việt Nam. Tổng quát 15 năm triển khai tín dụng chính sách đối với công tác giảm nghèo, bài viết đưa ra một số giải pháp cho thời gian tới.

Hạn mức vay được Chính phủ bảo lãnh và vay thương mại năm 2018

Hạn mức vay được Chính phủ bảo lãnh và vay thương mại năm 2018

Tại Quyết định 437/QĐ-TTg ngày 21/4 của Thủ tướng Chính phủ về việc kế hoạch vay, trả nợ của Chính phủ và các hạn mức vay nợ năm 2018 nêu rõ các hạn mức vay được Chính phủ bảo lãnh và vay thương mại trung dài hạn nước ngoài của các doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng theo phương thức tự vay tự trả năm 2018.

Nâng mức cho vay tín dụng đối với học sinh, sinh viên

Nâng mức cho vay tín dụng đối với học sinh, sinh viên

Ngày 30/5/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký phê duyệt Quyết định 751/QĐ-TTg về điều chỉnh mức cho vay đối với học sinh, sinh viên theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Quyết định 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007.

Từ ngày 10/5, lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội là bao nhiêu?

Từ ngày 10/5, lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội là bao nhiêu?

Từ ngày 10/5/2017, lãi suất cho vay ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội đối với các đối tượng quy định tại Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội trong năm 2017 là 4,8%/năm (tương đương 0,4%/tháng). Lãi suất nợ quá hạn được tính bằng 130% lãi suất khi cho vay.

Huy động 4.200 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ bảo lãnh từ đầu năm

Huy động 4.200 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ bảo lãnh từ đầu năm

Kể từ đầu năm 2017, Ngân hàng Chính sách Xã hội đã huy động thành công 4.200 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ bảo lãnh thông qua đấu thầu.

900 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ được huy động thành công

900 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ được huy động thành công

Ngày 20/3/2017, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh do Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 1.000 tỷ đồng gồm 3 loại kỳ hạn: 5 năm (400 tỷ đồng), 10 năm (400 tỷ đồng) và 15 năm (200 tỷ đồng).

Huy động 600 tỷ đồng trái phiếu do Ngân hàng Chính sách Xã hội phát hành

Huy động 600 tỷ đồng trái phiếu do Ngân hàng Chính sách Xã hội phát hành

Ngày 13/3/2017, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh do Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 1.000 tỷ đồng gồm 3 loại kỳ hạn: 5 năm (300 tỷ đồng), 10 năm (200 tỷ đồng) và 15 năm (500 tỷ đồng).

Ngân hàng Chính sách Xã hội huy động thành công 920 tỷ đồng trái phiếu

Ngân hàng Chính sách Xã hội huy động thành công 920 tỷ đồng trái phiếu

Ngân hàng Chính sách Xã hội vừa huy động thành công 920 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ bảo lãnh, đưa mức huy động thành công đạt 1.720 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ bảo lãnh thông qua đấu thầu tính từ đầu năm đến nay.

Nỗ lực huy động tiền gửi tại điểm giao dịch

Nỗ lực huy động tiền gửi tại điểm giao dịch

Trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, nguồn lực hạn hẹp nhưng việc hỗ trợ vốn cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm. Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) - cơ quan thực thi nhiệm vụ giải ngân nguồn vốn trên cũng luôn đa dạng hóa và mở rộng các sản phẩm, dịch vụ nhằm tăng cường huy động nguồn lực. Một trong những giải pháp ấy chính là việc huy động tiền gửi tiết kiệm tại điểm giao dịch.

150 tỷ đồng trái phiếu được huy động thành công

150 tỷ đồng trái phiếu được huy động thành công

Ngày 14/11/2016, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh do Ngân hàng Chính sách Xã hội phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 574 tỷ đồng gồm 3 loại kỳ hạn: 5 năm (300 tỷ đồng) và 15 năm (274 tỷ đồng).

Huy động 300 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ bảo lãnh

Huy động 300 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ bảo lãnh

Ngày 07/11/2016, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh do Ngân hàng Chính sách Xã hội phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 874 tỷ đồng.

Huy động 200 tỷ đồng trái phiếu do Ngân hàng Chính sách Xã hội phát hành

Huy động 200 tỷ đồng trái phiếu do Ngân hàng Chính sách Xã hội phát hành

Ngày 31/10/2016, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh do Ngân hàng Chính sách Xã hội phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 1.074 tỷ đồng gồm 2 loại kỳ hạn: 10 năm (500 tỷ đồng) và 15 năm (574 tỷ đồng).

Huy động 100 tỷ đồng trái phiếu do Ngân hàng Chính sách xã hội phát hành

Huy động 100 tỷ đồng trái phiếu do Ngân hàng Chính sách xã hội phát hành

Ngày 24/10/2016, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh do Ngân hàng Chính sách Xã hội phát hành.

Huy động 900 tỷ đồng trái phiếu do Chính phủ bảo lãnh

Huy động 900 tỷ đồng trái phiếu do Chính phủ bảo lãnh

Thêm một phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ bảo lãnh vừa được tổ chức với tổng gọi thầu 1.500 tỷ đồng và huy động thành công 900 tỷ đồng.

Thêm 50 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ được huy động thành công

Thêm 50 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ được huy động thành công

Ngày 03/10/2016, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh do Ngân hàng Chính sách Xã hội phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 1.000 tỷ đồng gồm 2 loại kỳ hạn: 10 năm (500 tỷ đồng) và 15 năm (500 tỷ đồng).

536 tỷ đồng trái phiếu được huy động thành công

536 tỷ đồng trái phiếu được huy động thành công

Ngày 26/9/2016, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh do Ngân hàng Chính sách Xã hội phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 1.000 tỷ đồng gồm 2 loại kỳ hạn: 10 năm (500 tỷ) và 15 năm (500 tỷ).

Huy động 1.000 tỷ đồng trái phiếu do NHCSXH phát hành

Huy động 1.000 tỷ đồng trái phiếu do NHCSXH phát hành

Ngày 27/6/2016, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh do Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) phát hành.

Huy động 2.000 tỷ đồng trái phiếu do Ngân hàng Chính sách Xã hội phát hành

Huy động 2.000 tỷ đồng trái phiếu do Ngân hàng Chính sách Xã hội phát hành

Ngày 21/6/2016, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh do Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 2.000 tỷ đồng gồm 3 loại kỳ hạn: 3 năm (600 tỷ), 5 năm (1.200 tỷ) và 15 năm (200 tỷ).

Quy định về lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội tại Ngân hàng Chính sách xã hội

Quy định về lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội tại Ngân hàng Chính sách xã hội

Ngày 6/6/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1013/QĐ-TTg về lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội tại ngân hàng chính sách xã hội theo quy định tại nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ .

Người dân bị thiệt hại do rét sẽ được ngân hàng hỗ trợ

Người dân bị thiệt hại do rét sẽ được ngân hàng hỗ trợ

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, các NH sẽ khoanh nợ, cơ cấu lại nợ, giãn nợ, miễn giảm lãi, xóa nợ… hỗ trợ bà con bị thiệt hại trong đợt rét bất thường.