VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: NGHỊ ĐỊNH 189/2013/NĐ-CP

 Không còn khó khăn khi xác định giá trị đất

Không còn khó khăn khi xác định giá trị đất

(Tài chính) Việc xác định giá trị quyền sử dụng đất của doanh nghiệp (DN) khi cổ phần hóa gần như là bất cập lớn nhất vừa được Chính phủ tháo gỡ bằng chủ trương đó là Nghị định 189/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 59/2011/NĐ-CP về chuyển đổi DN 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

Sửa đổi quy định để thúc tiến độ cổ phần hóa

Sửa đổi quy định để thúc tiến độ cổ phần hóa

(Tài chính) Để tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước (DNNN) trong thời gian tới, Chính phủ đã điều chỉnh theo hướng giao các bộ, ngành, địa phương, Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước chỉ đạo DN cổ phần hóa thực hiện đối chiếu toàn bộ các khoản công nợ (phải thu, phải trả) đến thời điểm xác định giá trị DN theo quy định. Tuy nhiên, vẫn có một số quy định theo hướng mở, tạo điều kiện cho DN thực hiện nhanh chóng cổ phần hóa.

 Sửa chính sách cổ phần hóa, thúc đẩy quá trình tái cơ cấu

Sửa chính sách cổ phần hóa, thúc đẩy quá trình tái cơ cấu

(Tài chính) Bắt đầu có hiệu lực từ ngày 15/1/2014, Nghị định 189/2013/NĐ-CP với 8 nội dung lớn được điều chỉnh sẽ góp phần hoàn thành 1 trong những giải pháp quan trọng và trọng tâm của quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (DNNN) theo Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 17/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ, đó là triển khai thành công kế hoạch cổ phần hóa (CPH) các DN 100% vốn nhà nước.

Nghị định 189/2013/NĐ-CP: Thêm lực đẩy cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

Nghị định 189/2013/NĐ-CP: Thêm lực đẩy cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

(Tài chính) Ngày 20/11/2013, Chính phủ ban hành Nghị định 189/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp (DN) 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần (CTCP). Việc sửa đổi bổ sung này nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn, đồng thời tạo thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) thực hiện cổ phần hóa đúng lộ trình. Bài viết phân tích những điểm sửa đổi, bổ sung cần thiết được quy định tại Nghị định trên.

"Nới" quy định đấu thầu để tăng tốc cổ phần hóa doanh nghiệp

(Tài chính) Để đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa các doanh nghiệp trong thời gian tới, Chính phủ đã quyết định điều chỉnh quy định tổ chức đấu thầu theo hướng đối với các gói thầu tư vấn định giá có giá trị không quá 3 tỷ đồng thì cơ quan có thẩm quyền quyết định phương án cổ phần hóa có thể lựa chọn hình thức chỉ định thầu để lựa chọn tổ chức tư vấn định giá.