VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: NGHỊ ĐỊNH SỐ 17/2020/NĐ-CP

Sửa đổi Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước

Sửa đổi Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước

Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 5/2/2020 sửa đổi Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công thương.

Gỡ nút thắt cho hoạt động nhập khẩu ô tô vào Việt Nam

Gỡ nút thắt cho hoạt động nhập khẩu ô tô vào Việt Nam

Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 5/2/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương. Nghị định này đã gỡ bỏ một số quy định liên quan đến hoạt động nhập khẩu ô tô, trong đó đáng chú ý là việc kiểm tra theo lô xe hay giấy chứng nhận kiểu loại…

Điều kiện kinh doanh rượu có độ cồn dưới 5,5

Điều kiện kinh doanh rượu có độ cồn dưới 5,5

Tại Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 5/2/2020 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương, Chính phủ đã bổ sung một chương quy định về kinh doanh rượu có độ cồn dưới 5,5 độ.