VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: NGHỊ ĐỊNH SỐ 24/2012/NĐ-CP

Nhu cầu vàng miếng suy giảm, cơ hội cho ngành sản xuất, mỹ nghệ?

Nhu cầu vàng miếng suy giảm, cơ hội cho ngành sản xuất, mỹ nghệ?

Nhu cầu vàng miếng trong nền kinh tế ngày càng suy giảm, trong khi đó tiền gửi bằng VND trong hệ thống gia tăng. Nhờ đó, nguồn lực vàng trong dân đã bước đầu được chuyển hóa thành tiền để sẵn sàng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời mở ra cơ hội phát triển cho ngành sản xuất trang sức, mỹ nghệ.

Kết quả 5 năm triển khai chủ trương chống “vàng hóa” và định hướng cho bối cảnh mới

Kết quả 5 năm triển khai chủ trương chống “vàng hóa” và định hướng cho bối cảnh mới

Quản lý thị trường vàng luôn là mối quan tâm hàng đầu của các nhà điều hành chính sách, do tầm ảnh hưởng của thị trường này đối với nhiều biến số vĩ mô quan trọng của nền kinh tế cũng như đối với đại bộ phận dân cư. Bài viết phân tích cơ sở pháp lý cũng như thực tiễn quản lý thị trường vàng của Ngân hàng Nhà nước, để thấy rõ hơn về kết quả triển khai các chính sách về vàng trong giai đoạn 2012-2017.

Sửa quy định về quản lý hoạt động kinh doanh vàng

Sửa quy định về quản lý hoạt động kinh doanh vàng

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 24/2012/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

Tầm nhìn dài hạn trong quản lý hoạt động kinh doanh vàng

Tầm nhìn dài hạn trong quản lý hoạt động kinh doanh vàng

(Tài chính) Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/04/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng và Thông tư số 16/2012/TT-NHNN ngày 25/5/2012 hướng dẫn một số điều của Nghị định 24/2012/NĐ-CP đã được ban hành với chủ trương chuyển quan hệ “huy động, cho vay vốn bằng vàng” sang quan hệ “mua, bán vàng” đồng thời hướng tới mục tiêu quản lý thị trường vàng đi kèm với quản lý các biến số kinh tế vĩ mô như tỷ giá và lạm phát. Vậy, các văn bản pháp quy trên đã ảnh hưởng như thế nào đến thị trường vàng sau hơn một năm kể từ ngày ban hành. Nghiên cứu của chúng tôi tập trung đánh giá khách quan các tác động của Nghị định 24/2012/NĐ-CP đối với thị trường vàng nói chung và ảnh hưởng của nó đối với các chỉ số kinh tế vĩ mô khác. Từ đó, nhóm nghiên cứu đưa ra các kết luận về vai trò thực sự của Nghị định trên đối với việc quản lý thị trường vàng.

Chi cục Thuế huyện Duy Xuyên tổ chức Hội nghị tập huấn và đối thoại với các doanh nghiệp kinh doanh vàng

Chi cục Thuế huyện Duy Xuyên tổ chức Hội nghị tập huấn và đối thoại với các doanh nghiệp kinh doanh vàng

(Tài chính) Sáng ngày 23/8/2013, Chi cục Thuế huyện Duy Xuyên tổ chức Hội nghị phổ biến chính sách thuế và đối thoại trực tiếp với 14 doanh nghiệp hoạt động kinh doanh vàng trang sức, vàng mỹ nghệ trên địa bàn Huyện. Ông Trần Văn Bảy, Chi cục trưởng đã tham dự và chủ trì hội nghị.

Tạm xuất, tái nhập vàng: Không ảnh hưởng đến cung - cầu ngoại tệ

Tạm xuất, tái nhập vàng: Không ảnh hưởng đến cung - cầu ngoại tệ

Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN), ngoại tệ để đáp ứng cho việc tái nhập vàng được sử dụng từ nguồn ngoại tệ thu từ tạm xuất vàng trước đó, không ảnh hưởng đến cung – cầu ngoại tệ nói chung của nền kinh tế.