VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: NGƯỜI KHAI HẢI QUAN

Đánh giá mức độ rủi ro đối với người khai hải quan là đại lý làm thủ tục hải quan

Đánh giá mức độ rủi ro đối với người khai hải quan là đại lý làm thủ tục hải quan

Ngày 03/6, Tổng cục Hải quan tổ chức hội nghị tập huấn Thông tư số 22/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính; Đồng thời, lấy ý kiến đóng góp đối với Dự thảo Thông tư quy định về áp dụng quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan liên quan đến đánh giá tuân thủ, phân loại mức độ rủi ro đối với người khai hải quan là đại lý làm thủ tục hải quan.

Năm 2018 sẽ tổ chức 18 hội nghị đối thoại với doanh nghiệp

Năm 2018 sẽ tổ chức 18 hội nghị đối thoại với doanh nghiệp

Cục Hải quan TP. Hà Nội cho biết, năm 2018, đơn vị sẽ tổ chức 18 hội nghị đối thoại với doanh nghiệp theo chuyên đề nhằm giúp các doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên địa bàn nắm bắt kịp thời, tuân thủ đúng các quy định pháp luật hải quan.

Chính thức triển khai một cửa quốc gia đường hàng không trên toàn quốc

Chính thức triển khai một cửa quốc gia đường hàng không trên toàn quốc

Ngày 15/11/2017, Tổng cục Hải quan - Cơ quan thường trực Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại chính thức triển khai Cơ chế một cửa quốc gia đường hàng không tại tất cả các cảng hàng không quốc tế trên cả nước theo Quyết định số 43/2017/QĐ-TTg ngày 26/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Hướng dẫn mới về thực hiện khai báo hải quan

Hướng dẫn mới về thực hiện khai báo hải quan

Tổng cục Hải quan vừa Công văn số 6715/TCHQ-GSQLgửi cộng đồng doanh nghiệp, các Hiệp hội doanh nghiệp, Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam, và Cục Hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn về việc thực hiện Quyết định số 2061/QĐ-BTC.

Từng bước triển khai quản lý, giám sát hàng hóa tại cảng hàng không

Từng bước triển khai quản lý, giám sát hàng hóa tại cảng hàng không

Đề án quản lý, giám sát hàng hóa tại cảng hàng không được Tổng cục Hải quan xây dựng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý hải quan tiến tới thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia tại cảng hàng không.

Phổ biến pháp luật, hỗ trợ và cung cấp thông tin hải quan năm 2015

Phổ biến pháp luật, hỗ trợ và cung cấp thông tin hải quan năm 2015

(Tài chính) Tổng cục Hải quan vừa ban hành Quyết định số 80/QĐ-TCHQ về Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức hải quan; tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho người khai hải quan, người nộp thuế năm 2015.

Luật Hải quan sửa đổi: Tạo điều kiện áp dụng quản lý hiện đại phù hợp với thông lệ quốc tế

Luật Hải quan sửa đổi: Tạo điều kiện áp dụng quản lý hiện đại phù hợp với thông lệ quốc tế

(Tài chính) Luật Hải quan (sửa đổi) đã được Quốc hội thông qua, chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2015. Luật Hải quan sửa đổi được đánh giá là bước đột phá, đổi mới toàn diện hoạt động quản lý hải quan hiện đại phù hợp với thông lệ quốc tế, góp phần bảo vệ lợi ích chủ quyền và an ninh quốc gia; góp phần thu hút đầu tư nước ngoài và nâng cao sức cạnh tranh trong nước và quốc tế của các doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế.

Vì sao phải sửa mẫu tờ khai trị giá hàng hóa nhập khẩu?

Vì sao phải sửa mẫu tờ khai trị giá hàng hóa nhập khẩu?

(Tài chính) Để tránh việc doanh nghiệp (DN) phải khai, đóng dẫu mỗi tờ khai trị giá cho một dòng hàng, đồng thời để phù hợp với hệ thống VNACCS… hiện Tổng cục Hải quan đang sửa đổi mẫu tờ khai trị giá hàng hóa nhập khẩu (NK) và hướng dẫn khai báo nhằm tạo thuận lợi hơn cho DN và cũng là để tăng cường công tác quản lý trị giá tính thuế.

Thắc mắc về việc hướng dẫn giám sát hải quan thực hiện thủ tục hải quan điện tử

Thắc mắc về việc hướng dẫn giám sát hải quan thực hiện thủ tục hải quan điện tử

(Tài chính) Trả lời Công văn L-DRACO-CBD-633 ngày 27/6/2013 của Công ty TNHH tiếp vận Thăng Long về việc vướng mắc thực hiện công văn số 3527/TCHQ-CCHĐH ngày 26/6/2013 của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn giám sát hải quan thực hiện thủ tục hải quan điện tử, mới đây, Ban Cải cách hiện đại hóa (Tổng cục Hải quan) có văn bản số 3909/TCHQ-CCHĐH hướng dẫn về vấn đề này.

Hướng dẫn khai hải quan điện tử

Hướng dẫn khai hải quan điện tử

(Tài chính) Ngày 15/04/2013, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 1950/TCHQ-CCHĐH gửi Cục Hải quan tỉnh Cà Mau hướng dẫn về việc khai hải quan đối với hàng hóa có nhiều hợp đồng/đơn hàng và khai báo về tiêu chí mô tả hàng hóa.