VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: NHIỆM VỤ THU NĂM 2013

Hải quan Quảng Ninh nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2013

Hải quan Quảng Ninh nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2013

(Tài chính) Những khó khăn chung của nền kinh tế vĩ mô đã ảnh hưởng không thuận tới hoạt động thương mại nói chung, xuất nhập khẩu trên địa bàn Quảng Ninh nói riêng; gián tiếp ảnh hưởng tới việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan Hải quan trên địa bàn. Tuy nhiên, nhờ những nỗ lực cải cách thủ tục, tạo thuận lợi thương mại nên trong nửa đầu năm 2013, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh vẫn tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao.

Cục Thuế tỉnh Bình Phước:  Đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế

Cục Thuế tỉnh Bình Phước: Đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế

(Tài chính) Năm 2013, dự toán ngân sách tỉnh giao cho Cục Thuế tỉnh Bình Phước là 4.450 tỷ đồng. Để đảm bảo thu ngân sách nhà nước đạt được hiệu quả tốt, ngoài việc quyết liệt triển khai các kế hoạch thu ngân sách từ đầu năm, lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Bình Phước rất chú trọng đến công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế…

Nhiệm vụ trọng tâm là chống chuyển giá

Nhiệm vụ trọng tâm là chống chuyển giá

Bà Trần Thị Lệ Nga, Phó cục trưởng Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh cho biết, năm 2013, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh sẽ có nhiều giải pháp quyết liệt trong việc thanh, kiểm tra về chuyển giá.