VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: NSNN

Năm 2017, KBNN thực hiện hơn 300 cuộc thanh tra chuyên ngành

Năm 2017, KBNN thực hiện hơn 300 cuộc thanh tra chuyên ngành

Tin từ KBNN cho biết, trong năm 2017, toàn hệ thống đã thực hiện 310 cuộc thanh tra chuyên ngành kho bạc (TTCNKB), trong đó, KBNN thực hiện 2 cuộc, KBNN các tỉnh, thành phố thực hiện 308 cuộc. Thông qua thanh tra chuyên ngành, KBNN đã kiến nghị thu hồi trên 4,4 tỷ đồng cho các sai phạm trong quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước (NSNN).

TP. Hồ Chí Minh: Phấn đấu hoàn thành thu trong 2 tháng cuối

TP. Hồ Chí Minh: Phấn đấu hoàn thành thu trong 2 tháng cuối

Chiều ngày 7/11, Thứ trưởng Bộ Tài chính – Đỗ Hoàng Anh Tuấn dẫn đầu đoàn công tác của Tổng cục Thuế đã có buổi làm việc với Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh về việc đẩy mạnh thu ngân sách nhà nước (NSNN) 2 tháng cuối năm 2017.

Tăng cường ổn định vĩ mô, thúc đẩy sản xuất kinh doanh và tăng trưởng kinh tế

Tăng cường ổn định vĩ mô, thúc đẩy sản xuất kinh doanh và tăng trưởng kinh tế

Một trong những nhiệm vụ, giải pháp nhằm triển khai thực hiện thành công kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2018 mà Chính phủ đề ra là tăng cường ổn định vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tăng trưởng kinh tế.

Quy định mới về tạm ứng quỹ nhà nước cho ngân sách nhà nước

Quy định mới về tạm ứng quỹ nhà nước cho ngân sách nhà nước

Việc tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách nhà nước sẽ được thực hiện theo quy định mới tại Thông tư số 30/2017/TT-BTC được Bộ Tài chính ban hành ngày 18/4/2017. Có hiệu lực từ ngày 05/6/2017, Thông tư này sẽ thay thế Thông tư 162/2012/TT-BTC ngày 03/10/2012 và Thông tư 62/2015/TT-BTC ngày 05/5/2015 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế hướng dẫn về áp dụng tiểu mục mới trong hệ thống Mục lục NSNN

Tổng cục Thuế hướng dẫn về áp dụng tiểu mục mới trong hệ thống Mục lục NSNN

Tổng cục Thuế vừa ban hành Công văn 1147/TCT-KK ngày 29/3/2017 hướng dẫn việc thực hiện hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước (NSNN) sửa đổi, bổ sung theo Thông tư 300/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Một số điểm mới của quy trình kiểm soát, thanh toán vốn đầu tư

Một số điểm mới của quy trình kiểm soát, thanh toán vốn đầu tư

Nhằm tăng cường quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước (NSNN), nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đâu tư công của Nhà nước, đồng thời góp phần thực hiện cải cách hành chính về quy trình nghiệp vụ kiểm soát chi, ngày 28/12/2016, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã ban hành Quyết định số 5657/QĐ-KBNN kèm theo Quy trình kiểm soát thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất tư trong nước qua hệ thống KBNN (Quy trình 5657).

Ngành Tài chính ra quân thực hiện nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu năm

Ngành Tài chính ra quân thực hiện nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu năm

Ngày 08/01/2016 Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 69/QĐ-BTC về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 và Chương trình công tác năm 2016 của Bộ Tài chính.

Mài sắc vũ khí thanh tra, kiểm tra

Mài sắc vũ khí thanh tra, kiểm tra

Chiến lược phát triển ngành Thanh tra đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành. Theo đó, thanh tra ngành Tài chính cũng phải kiện toàn và phát triển để theo kịp sự vận động của kinh tế - xã hội trong thời kỳ mới.

Số liệu thực hiện dự toán NSNN đến hết tháng 11 năm 2015

Số liệu thực hiện dự toán NSNN đến hết tháng 11 năm 2015

Đến thời điểm này, có 10/14 khoản thu đã đạt và vượt dự toán năm, góp phần vào khoản thu NSNN đến hết tháng 11/2015 đạt khá; ước thu cả năm sẽ đạt và vượt mức đã báo cáo Quốc hội; số thu NSTW cũng khả quan hơn, mức độ giảm thu NSTW khả năng thấp hơn so dự kiến đã báo cáo Quốc hội.

Sử dụng tiết kiệm, hiệu quả máy móc, thiết bị mua sắm từ vốn NSNN

Sử dụng tiết kiệm, hiệu quả máy móc, thiết bị mua sắm từ vốn NSNN

Tình trạng mua sắm, quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập, vẫn còn nhiều vấn đề cần phải điểu chỉnh, tăng cường giám sát và nghiên cứu, xây dựng các chính sách chế độ để đưa công tác này vào nề nếp, nhằm sử dụng hiệu quả nguồn vốn của Nhà nước

Làm tốt nhiều nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ

Làm tốt nhiều nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ và Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính, trong tháng 10/2015, Bộ Tài chính đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao đạt kết quả đáng kể.

Kinh tế vĩ mô tiếp tục diễn biến theo hướng tích cực

Kinh tế vĩ mô tiếp tục diễn biến theo hướng tích cực

Thông qua các biện pháp tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính; đẩy mạnh cải cách hành chính; quản lý giá cả, đầu tư; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát tài chính... tình hình kinh tế cả nước đã được kiểm soát chặt chẽ, đang trên đà phục hồi và tăng trưởng chắc chắn.

Kinh tế Việt Nam: Những bước tiến vượt bậc

Kinh tế Việt Nam: Những bước tiến vượt bậc

Nhìn lại tình hình kinh tế xã hội sau 5 năm, dù không ít khó khăn, thách thức nhưng toàn Đảng toàn dân đã đồng lòng, đồng sức tìm mọi cách vượt qua khó khăn, có các biện pháp quản lý chặt chẽ, hiệu quả đưa nền kinh tế thoát ra khỏi tình trạng suy yếu, đạt được nhiều chỉ tiêu đề ra trong kế hoạch 5 năm 2010- 2015.

Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra tài chính

Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra tài chính

(Taichinh) - Năm 2015 tình hình kinh tế thế giới và khu vực tiếp tục vẫn còn những diễn biến phức tạp, khó lường; kinh tế trong nước còn nhiều khó khăn, đặt ra nhiều thách thức mới trong công tác quản lý tài chính - ngân sách nói chung cũng như công tác thanh tra tài chính nói riêng.

Tăng cường tuyên truyền công tác thu nộp thuế

Tăng cường tuyên truyền công tác thu nộp thuế

(Taichinh) - Cục Thuế TP. Hà Nội vừa ban hành công văn số 39852/CT-HTr về việc tuyên truyền công tác thu, nộp thuế của hộ, cá nhân kinh doanh, nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý thu nộp và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện nghĩa vụ thuế.

Làm tốt công tác xây dựng, ban hành và thực hiện chính sách chế độ

Làm tốt công tác xây dựng, ban hành và thực hiện chính sách chế độ

(Taichinh) - Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ và Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính, trong tháng 5, Bộ Tài chính đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao đạt kết quả đáng kể.

Phấn đấu thu đảm bảo chi

Phấn đấu thu đảm bảo chi

(Taichinh) - Dù vẫn chịu nhiều biến động từ giá xăng dầu, giá nguyên nhiên vật liệu đầu vào, thị trường ngoại hối biến động... nhưng do ngành Tài chính đã điều hành linh hoạt, quản lý chặt chẽ nên tình hình kinh tế tài chính vẫn duy trì ổn định, sản xuất tăng trưởng, tăng thu nội địa cho NSNN.

Đặt mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2016 trên 6,5%

Đặt mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2016 trên 6,5%

(Taichinh) - Ngày 29/5/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ký Chỉ thị số 11/CT-TTg về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016. Theo đó, Chỉ thị yêu cầu các bộ, ngành, doanh nghiệp nhà nước cùng các địa phương tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016.

Nợ công dự kiến cuối năm 2015 khoảng 62,3% GDP

Nợ công dự kiến cuối năm 2015 khoảng 62,3% GDP

(Taichinh) - Thông tin này vừa được công bố tại Tọa đàm Đánh giá Luật Quản lý nợ công sau 5 năm triển khai thực hiện, do Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại (Bộ Tài chính) phối hợp với Ngân hàng thế giới (WB) tổ chức tại Quảng Ninh trong 2 ngày (28-29/5/2015). Ông Trương Hùng Long, Cục trưởng Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại chủ trì tọa đàm.

NSNN hỗ trợ 1 triệu đồng/ha/năm cho đất chuyên trồng lúa nước

NSNN hỗ trợ 1 triệu đồng/ha/năm cho đất chuyên trồng lúa nước

(Tài chính) Theo Nghị định 35/2015/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa vừa được Chính phủ ban hành, ngân sách nhà nước (NSNN) sẽ hỗ trợ cho địa phương sản xuất lúa với mức 1 triệu đồng/ha/năm đối với đất chuyên trồng lúa nước.