VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

 Đảng bộ Bộ Tài chính hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2015

Đảng bộ Bộ Tài chính hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2015

Thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động và nền kinh tế trong nước vẫn chưa hết những khó khăn, thách thức, nhưng với sự lãnh đạo sát sao của Ban Cán sự, Đảng ủy Bộ Tài chính, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Lãnh đạo Bộ, cán bộ đảng viên toàn Ngành Tài chính đã nỗ lực vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Nộp ngân sách 408,8 tỷ đồng qua thanh tra tài chính

Nộp ngân sách 408,8 tỷ đồng qua thanh tra tài chính

Chiều 7/1, Thanh tra Bộ Tài chính đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2015 và triển khai công tác năm 2016. Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai tới dự và chỉ đạo hội nghị.

Những điểm mới về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

Những điểm mới về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

Những điểm mới trong dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Phát huy truyền thống vẻ vang, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao

Phát huy truyền thống vẻ vang, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao

Những năm qua, Thanh tra ngành Tài chính luôn là công cụ quan trọng của Đảng, Nhà nước, của ngành Tài chính trong việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật tài chính, ngân sách.

Thi đua yêu nước là động lực phát triển của Hải quan TP. Đà Nẵng

Thi đua yêu nước là động lực phát triển của Hải quan TP. Đà Nẵng

Phát huy truyền thống thi đua yêu nước của ngành Tài chính, nhữ ng năm qua, phong trào thi đua yêu nước của Cục Hải quan TP. Đà Nẵng đ ã tạo được những chuyển biến tích cực trên các mặt hoạt động của đơn vị. Việc tổ chức phong trào thi đua, ý nghĩa và thiết thực đã thúc đẩy cán bộ, công chức trong đơn vị vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Nét son truyền thống 70 năm thanh tra tài chính

Nét son truyền thống 70 năm thanh tra tài chính

Trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, có thể nói trong suốt quá trình dài, trong mọi điều kiện và hoàn cảnh khác nhau, Thanh tra Tài chính đã không ngừng lớn mạnh và trưởng thành về mọi mặt, đã khẳng định vị thế, sứ mệnh của mình và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Những thành quả đạt được của Thanh tra Tài chính trong 70 năm qua là hết sức to lớn và toàn diện, đóng góp có hiệu quả vào sự lớn mạnh, phát triển và đổi mới của ngành tài chính.

Hải quan quyết liệt chống tệ sách nhiễu, tiêu cực, tham nhũng

Hải quan quyết liệt chống tệ sách nhiễu, tiêu cực, tham nhũng

Trong những năm vừa qua, kỷ cương kỷ luật hành chính trong hệ thống Hải quan đã có nhiều chuyển biến đáng kể, góp phần ngăn ngừa những sai phạm và nâng cao hiệu qua công việc. Dưới sự chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để tiếp tục cải thiện và đẩy lùi các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực của một bộ phận cán bộ công chức...

Cơ hội và thách thức trong nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành Kho bạc Nhà nước

Cơ hội và thách thức trong nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành Kho bạc Nhà nước

Những năm vừa qua, hoạt động thanh tra, kiểm tra của hệ thống KBNN đã đạt được nhiều kết quả, ngày càng khẳng định được vai trò và vị trí của mình trong sự phát triển vững mạnh của hệ thống KBNN.

Hoàn thiện cơ sở pháp lý về mua sắm tài sản nhà nước tập trung

Hoàn thiện cơ sở pháp lý về mua sắm tài sản nhà nước tập trung

Nhằm khắc phục những hạn chế trong quy định mua sắm tài sản nhà nước hiện hành, góp phần đẩy mạnh tiết kiệm chi tiêu ngân sách, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, Chính phủ đã yêu cầu ban hành quy định về mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung.

Nhìn nhận yếu kém để vượt qua

Nhìn nhận yếu kém để vượt qua

Trong 5 năm qua, hầu hết các lĩnh vực kinh tế đều đạt chỉ tiêu đề ra, tuy nhiên, phải thắng thắn nhìn nhận sự thật, trong điều hành và xử lý chúng ta còn nhiều yếu kém, chậm trễ và thiếu linh hoạt... do nhận định và dự báo còn chưa chính xác, dẫn đến nhiều mặt hoạt động trong kinh tế, xã hội chưa thực sự mang lại kết quả như mong muốn.

Những đột phá mang lại nhiều thành tựu

Những đột phá mang lại nhiều thành tựu

Mặc dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn thách thức nhưng chúng ta đã thực hiện có kết quả bước đầu các đột phá chiến lược và tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ quốc gia và giữ được hòa bình, hữu nghị với các nước; bảo đảm ổn định chính trị xã hội; nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế; tạo tiền đề thuận lợi cho phát triển cao hơn trong giai đoạn tới.

Vấn đề then chốt trong công cuộc đổi mới

Vấn đề then chốt trong công cuộc đổi mới

Theo PGS. TS Nguyễn Trọng Phúc, nội dung “Xây dựng Đảng” trong Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XII của Đảng được trình bày đầy đủ, toàn diện, thẳng thắn, cả kết quả, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới và dài hạn hơn.

Sôi nổi phong trào thi đua hiệu quả ở Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh

Sôi nổi phong trào thi đua hiệu quả ở Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh

Bác Hồ dạy “Thi đua là yêu nước - Yêu nước thì phải thi đua”. Làm theo lời dạy của Bác, toàn thể công chức Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã sôi nổi thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và đã vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới vào năm 2004. Không dừng lại ở đó, công chức Cục Thuế Thành phố tiếp tục nỗ lực giữ vững và phát huy những thành tựu đã đạt được để xứng đáng với danh hiệu Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới.

Thanh tra Tài chính: Góp phần tích cực tăng cường kỷ cương, kỷ luật tài chính - ngân sách

Thanh tra Tài chính: Góp phần tích cực tăng cường kỷ cương, kỷ luật tài chính - ngân sách

Với bề dày truyền thống 70 năm xây dựng và phát triển, Thanh tra Tài chính luôn là công cụ quan trọng của Đảng, Nhà nước, của ngành Tài chính trong việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật tài chính - ngân sách. Đặc biệt, trong 5 năm qua, Thanh tra Tài chính đã thực hiện hàng trăm cuộc thanh tra, phát hiện đề nghị xử lý tăng thu, giảm chi cho ngân sách nhà nước hàng ngàn tỷ đồng, góp phần quan trọng trong việc phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Đoàn kết, sáng tạo, đẩy mạnh thi đua thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ tài chính – ngân sách

Đoàn kết, sáng tạo, đẩy mạnh thi đua thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ tài chính – ngân sách

Nhận thức rõ vai trò, nhiệm vụ của ngành Tài chính mà Đảng, Chính phủ và nhân dân giao cho; thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác Hồ “Thi đua là yêu nước, yêu nước phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, toàn thể công chức, viên chức và người lao động ngành Tài chính đoàn kết đồng lòng, hăng hái thi đua, tích cực lao động và sáng tạo, nỗ lực vượt lên chính mình trong công việc, không ngừng đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Ngành.

Tài chính Hà Giang: Phát huy truyền thống, năng động, sáng tạo

Tài chính Hà Giang: Phát huy truyền thống, năng động, sáng tạo

Trong không khí cả nước thi đua lập thành tích chào mừng Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 02/9, tiến tới Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XII của Đảng, vào chiều ngày 28/8, ngành Tài chính tỉnh Hà Giang tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Phấn đấu hoàn thành dự toán thu Ngân sách năm 2015

Phấn đấu hoàn thành dự toán thu Ngân sách năm 2015

Tiếp tục thực hiện mục tiêu và phương châm hành động của Hệ thống KBNN “Tập trung thực hiện Chiến lược phát triển KBNN; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; kiện toàn tổ chức bộ máy; tăng cường đào tạo nguồn nhân lực; hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao”. Thời gian qua, KBNN Thừa Thiên Huế đã và đang triển khai quyết liệt nhiều giải pháp để hoàn thành dự toán thu năm 2015.

Ngành Tài chính đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh

Ngành Tài chính đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh

Ngày 14/8, tại Hà Nội, Bộ Tài chính đã tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống ngành Tài chính Việt Nam (28/8/1945-28/8/2015) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh.

Hệ thống Kho bạc Nhà nước tiếp nối truyền thống, không ngừng đổi mới và phát triển

Hệ thống Kho bạc Nhà nước tiếp nối truyền thống, không ngừng đổi mới và phát triển

Hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) mà tiền thân là Nha Ngân khố Quốc gia đã không ngừng lớn mạnh qua 69 năm hình thành và phát triển góp phần cùng toàn ngành Tài chính hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được đặt ra trong từng thời kỳ và từng giai đoạn cách mạng, đảm bảo đáp ứng kịp thời các nhu cầu về nguồn lực tài chính. KBNN đã có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc, khẳng định là một trong những trụ cột của nền tài chính quốc gia.

Lập Ban chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng

Lập Ban chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng do Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm Trưởng ban.