VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: PHƯƠNG THỨC CHI TRẢ

Điều kiện để lao động tự do nhận tiền từ gói hỗ trợ an sinh

Điều kiện để lao động tự do nhận tiền từ gói hỗ trợ an sinh

Trong thời gian 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định.