VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Tin tức, bài viết mới nhất về: PMI®

Nâng cao năng lực quản lý dự án theo chuẩn quốc tế PMI®

Nâng cao năng lực quản lý dự án theo chuẩn quốc tế PMI®

Tập đoàn Kim Tín vừa kết thúc thành công khóa đào tạo quản lý dự án chuẩn quốc tế PMI® (Purchasing Managers Index) cho ban lãnh đạo tập đoàn và các giám đốc công ty thành viên như: FSC Việt nam; Kim Tín Long An; Kim Tín Gỗ xanh; Kim Tín MDF; Logistic NPL cùng với các khối, đội ngũ phòng ban.