VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: QUẢN LÝ CHI TIÊU CÔNG

Kiểm toán tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả dự án đầu tư xây dựng công trình?

Kiểm toán tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả dự án đầu tư xây dựng công trình?

(Tài chính) Thực tiễn thời gian qua đặt ra khá nhiều yêu cầu về hiệu quả của quản lý chi tiêu công ở nước ta như: đầu tư công dàn trải, phân bổ vốn chậm, tỷ lệ đầu tư cao, tăng trưởng kinh tế thấp, cơ chế quản lý chất lượng, hiệu quả đầu tư còn lỏng lẻo, sự lãng phí các nguồn lực ở các doanh nghiệp nhà nước, sự kém hiệu quả về kinh tế - xã hội của các Chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án,... Điều này đòi hỏi hoạt động kiểm toán phải có những tiêu chí rõ ràng khi đánh giá tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả của các dự án đầu tư để từ đó phát hiện, ngăn ngừa, hạn chế và khắc phục những lãng phí, kém hiệu quả đó.

Thiết lập mạng lưới quản lý chi tiêu công ở châu Á

Thiết lập mạng lưới quản lý chi tiêu công ở châu Á

(Tài chính) Ngày 9/10, Bộ Tài chính, Ngân hàng Thế giới và Quỹ tiền tệ Quốc tế cùng phối hợp tổ chức Hội thảo của Cộng đồng hành nghề Kho bạc thuộc Mạng lưới quản lý chi tiêu công châu Á (PEMNA) tại Hà Nội.