VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: QUẢN LÝ NỀN KINH TẾ THÔNG MINH

Quản lý nền kinh tế thông minh ở các nước và hàm ý chính sách cho TP. Hồ Chí Minh

Quản lý nền kinh tế thông minh ở các nước và hàm ý chính sách cho TP. Hồ Chí Minh

Thành phố thông minh là một trong những chủ đề nóng và là xu thế phát triển tất yếu của thế giới. Bắt kịp với xu thế toàn cầu và quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của nền kinh tế, Việt Nam đã và đang phát triển Chiến lược xây dựng các thành phố thông minh (TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bình Dương...). Tuy nhiên, quá trình xây dựng và triển khai các thành phố thông minh còn nhiều vướng mắc, trong đó có lĩnh vực kinh tế. Bài viết làm rõ nội hàm, cách thức và kinh nghiệm quốc tế trong ứng dụng mô hình thành phố thông minh vào công tác điều hành và quản lý kinh tế của một số quốc gia, qua đó gợi mở hướng phát triển thành phố thông minh cho TP. Hồ Chí Minh.