VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: QUẢN LÝ QUỸ

Giải pháp thúc đẩy ngành Quản lý quỹ phát triển trong năm 2013 (*)

Giải pháp thúc đẩy ngành Quản lý quỹ phát triển trong năm 2013 (*)

(Tài chính) Năm 2013 được dự đoán tiếp tục là một năm khó khăn đối với thị trường chứng khoán do tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp sẽ vẫn rất khó khăn. Phần lớn các nhà đầu tư sẽ lựa chọn đứng ngoài thị trường để quan sát hoặc tham gia đầu tư nhưng với mức độ chấp nhận rủi ro thấp. Vì vậy, ngành Quản lý quỹ sẽ vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, bao gồm cả các khó khăn thách thức của năm 2012.

Ngành quản lý quỹ đầu tư: Hướng tới chu kỳ phát triển mới

Ngành quản lý quỹ đầu tư: Hướng tới chu kỳ phát triển mới

(Tài chính) Năm 2012 là năm khó khăn nhất trong các năm kể từ khi hình thành thị trường chứng khoán (TTCK). Ngành quản lý quỹ Việt Nam cũng năm trong bối cảnh chung và cũng chịu tác động trực tiếp.

Hội thảo về chế độ kế toán Quỹ mở và các vấn đề thuế liên quan đến hoạt động Quỹ mở

Hội thảo về chế độ kế toán Quỹ mở và các vấn đề thuế liên quan đến hoạt động Quỹ mở

(Tài chính) Từ ngày 31/10/2012 đến 1/11/2012, UBCKNN phối hợp với Vụ Chế độ Kế toán và Kiểm toán – Bộ Tài chính tổ chức Hội thảo về chế độ kế toán Quỹ mở và các vấn đề thuế liên quan đến hoạt động Quỹ mở.